20 januari 2020

Voor het eerst beleggen

Marjorie Hoyaux

Auteur

Iedereen heeft zo zijn dromen … In alle sereniteit van uw pensioen genieten, een tweede verblijf kopen, uw kinderen en kleinkinderen een financieel duwtje in de rug geven, een schilderij dat u lang wilt kopen … U hebt ongetwijfeld ook projecten die u wilt verwezenlijken, maar waarvoor u eerst moet sparen. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Gezien de lage rentevoeten op de spaarrekeningen, zou beleggen met aandacht voor uw beleggersprofiel deze spaarperiode kunnen inkorten.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet nodig om grote bedragen te beleggen. Kleine beleggingen kunnen uw leven op lange termijn al iets comfortabeler maken. Hier leest u enkele tips om vol vertrouwen uw eerste stappen te zetten op de financiële markten.

Het belang van uw profiel

De eerste onontbeerlijke stap is het bepalen van uw beleggersprofiel zodat u relevant beleggingsadvies krijgt dat aan uw situatie beantwoordt. Het lijkt misschien vervelend om een hele vragenlijst te moeten invullen, maar de vragen bieden uw adviseur en uzelf nuttige en gedetailleerde informatie! Deze informatie houdt voornamelijk verband met uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen (onder meer uw risicovoorkeur en –tolerantie, uw beleggingshorizon) en uw kennis van en ervaring met financiële producten.

Welk bedrag belegt u?

Voor u gaat beleggen is het belangrijk na te gaan hoe uw financiële situatie eruitziet. Zo weet u welk bedrag u kunt beleggen. Vanuit financieel opzicht is het uiterst raadzaam om een deel liquiditeiten te bewaren voor onvoorziene omstandigheden. Deze reserve varieert naargelang uw levensstandaard, maar zou minstens 3 à 6 maandensalarissen moeten bedragen. Voeg hier nog een bedrag aan toe om uw projecten op korte of middellange termijn te financieren. Dan kunt u het overige spaargeld beleggen.

Een oplossing op uw maat

Op basis van uw profiel bepaalt uw adviseur welke beleggingen geschikt zijn voor u. Zelfs vanaf € 50 per maand kunt u al beleggen! Ons Future Invest Plan, een periodiek beleggingsplan, biedt een oplossing voor spaarders die de stap willen wagen en voor het eerst willen beleggen op de financiële markten. Het plan heeft namelijk twee grote voordelen: het startkapitaal is beperkt of zelfs optioneel en de beleggingen kunnen automatisch uitgevoerd worden. Daardoor is het mogelijk om regelmatig te beleggen zonder te moeten wachten tot u een hoger kapitaal hebt vergaard, maar ook om geleidelijk te beleggen in gemengde fondsen: van het meest veilige tot het meest dynamische fonds. Zo wordt iedere euro rechtstreeks belegd in een portefeuille met een heleboel verschillende effecten.
Hebt u nog vragen? Wilt u graag beleggen? Maak een afspraak met uw adviseur. Hij helpt u graag verder.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak