Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

Privacy

Bescherming van de persoonlijke gegevens en Privacyverklaring

In het kader van uw interactie met de bank moet u ons bepaalde persoonsgegevens meedelen. De bank gebruikt uw persoonsgegevens echter enkel in strikte naleving van uw privéleven en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) of, in het Engels, General Data Protection Regulation (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Voor alle informatie over dat onderwerp verzoeken wij u de Privacyverklaring van de bank door te nemen. Deze is steeds beschikbaar op onze website nagelmackers.be en in alle kantoren van de bank.

Hieronder vindt u alvast enkele sleutelbegrippen:

Wat zijn persoonsgegevens?

Het betreft alle informatie over natuurlijke personen (bv. naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer …), die ook ‘betrokkene’ genoemd worden. De bescherming in de wetgeving slaat niet op rechtspersonen (bv. vennootschappen, vzw’s).

Wat betekent verwerking?

Het gaat bijvoorbeeld om het verzamelen, vastleggen, raadplegen, gebruiken en wissen van persoonsgegevens (bv. u geeft ons uw telefoonnummer bij een eerste contact, dat nummer wordt vastgelegd in ons systeem om u indien nodig op te bellen en gewist wanneer de bank dit gegeven niet langer nodig heeft).

Welke gegevens worden door de bank verwerkt?

Het kan met name gaan om uw identificatie- of contactgegevens en gegevens die nodig zijn voor de afsluiting van een contract.

Voor welke redenen verwerkt de bank uw gegevens?

Om de bank in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. bestrijding van het witwassen van geld), om te oordelen of een contract kan worden gesloten of om het contract uit te voeren (bv. het bedrag van uw inkomsten voor het toekennen van een krediet). Omdat u uw toestemming gegeven hebt (bv. het verzenden van promotie via e-mail) of omdat de bank er een gerechtvaardigd belang bij heeft (bv. verdedigen bij geschillen).

Wat zijn uw voornaamste rechten in de AVG?

 • Recht van inzage: om te weten of de bank u betreffende gegevens bezit en, in voorkomend geval, u de kans te geven deze te raadplegen en bijkomende informatie te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie: om aan de bank te vragen uw gegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • Recht van bezwaar: om de bank te vragen de verwerking van uw gegevens te staken.
 • Recht om de toestemming in te trekken: om de toestemming die u voordien hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens in te trekken.
 • Recht op gegevenswissing: om te vragen dat uw gegevens gewist worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: om een tijdelijke beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: om uw gegevens te verkrijgen in een vorm die u in staat stelt ze ook te gebruiken voor andere diensten of ze door te sturen naar een andere partij.
 • Recht om te weigeren het voorwerp te zijn van geautomatiseerde individuele besluitvorming: om u te verzetten tegen de manier waarop de bank, in voorkomend geval, uw gegevens verwerkt.

 

Om uw rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebt u de mogelijkheid om via een van onderstaande kanalen een verzoek in te dienen, vergezeld van een ondertekende recto-versokopie van uw identiteitskaart (noodzakelijk om uw identiteit te controleren*):

 • via uw kantoor;
 • per post ter attentie van Nagelmackers - Complaints and Privacy department, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel;
 • via Online Banking of Mobile Banking;
 • via e-mail naar privacyATnagelmackers.be (AT → @).

Meent u geen bevredigend antwoord van ons Complaints and Privacy department te hebben gekregen, dan kunt u zich tot de Data Protection Officer richten per brief ter attentie van Nagelmackers - Data Protection Officer, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel of via e-mail naar dataprotectionATnagelmackers.be (AT → @).

Bent u het ten slotte niet eens met het standpunt van de bank, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

*De bank hecht immers belang aan de bescherming uw persoonsgegevens. Deze identificatiemaatregel is gericht op de bestrijding van eventueel identiteitsmisbruik. Zonder deze voorzorgsmaatregel kan de bank uw verzoek niet behandelen. Indien u zich tot uw kantoor richt, zal uw identificatie op de gebruikelijke manier verlopen.

 

Cookies

Bank Nagelmackers nv maakt gebruik van cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken. De bedoeling is ook de inhoud van haar websites en applicaties beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren. In dat geval werken bepaalde onderdelen van onze websites en onze applicaties niet naar behoren of helemaal niet. Indien u klikt op ‘Verdergaan op de website’ in het kadertje, dan geeft u expliciet toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze verklaring. Het is steeds mogelijk om uw toestemming in te trekken door uw cookie-instellingen te wijzigen.

1. Welke soorten cookies zijn er?

Hieronder staat algemene informatie over de verschillende soorten cookies. U vindt meer informatie over de cookies die Nagelmackers.be gebruikt onder punt 3.

A. Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden voorlopig opgeslagen op uw webbrowser. Ze worden verwijderd zodra u de sessie beëindigd en afsluit.

B. Permanente cookies
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel toestel staan, zelfs wanneer u de browser of app sluit. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij toekomstige bezoeken herkend wordt. Ze blijven op uw toestel staan tot ze vervallen, tot een nieuw cookie geïnstalleerd wordt of tot u ze verwijdert.

C. Eigen cookies
Eigen cookies worden beheerd door Nagelmackers en zijn eigen aan de bezochte website Nagelmackers.be of aan de Nagelmackers app.

D. Cookies van derden
Cookies van derden worden tijdens uw bezoek aan Nagelmackers.be beheerd en geplaatst door derden. Deze cookies maken het mogelijk om bepaalde gegevens door te sturen naar derden terwijl u op onze website surft. De cookies van derden kunnen ook voor reclamedoeleinden gebruikt worden. Daardoor kan het zijn dat er gerichte advertenties verschijnen. In dit geval gaat het om cookies voor marketingdoeleinden.

E. Noodzakelijke cookies
De noodzakelijke of essentiële cookies zijn nodig om op onze website te surfen en onze apps te gebruiken. Zij zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om uw identiteit te controleren wanneer u zich aanmeldt, voor wij u toegang bieden tot uw persoonlijke account. Indien u deze cookies weigert, werken (verschillende onderdelen) van de website niet naar behoren of helemaal niet.

F. Prestatiecookies
We gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over de manier waarop internetgebruikers onze sites en apps gebruiken (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek enz.). Zo verbeteren we de algemene werking van deze website/app.

G. Functionele cookies
Functionele cookies maken uw bezoek aan onze website makkelijker en aangenamer. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website of een app bepaalde parameters onthoudt zoals uw voorkeur op het vlak van taal, lay-out en kleuren. Wij gebruiken functionele cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

H. Cookies voor marketingdoeleinden en personalisering
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van internetgebruikers. Het doel is om hen reclame of content te tonen die hen zou kunnen interesseren.

I. Trackingcookies
Trackingcookies dienen om het surfgedrag van internetgebruikers op verschillende sites te volgen om zo informatie te verzamelen of na te gaan hoe bezochte websites gebruikt worden.

 

2. Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?

U kunt de installatie van cookies weigeren in de instellingen van uw webbrowser. 

Klik op onderstaande links voor meer informatie:

U kunt reeds geïnstalleerde cookies op uw computer of mobiel toestel steeds verwijderen.

 

3. Welke cookies worden door Nagelmackers gebruikt en wat is haar Privacy Policy of beleid betreffende de bescherming van de privacy?

 

4. Cookies toestaan of blokkeren?

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat cookies aanvaard of geblokkeerd worden (zie punt 2).

Bank Nagelmackers nv kan de toegang tot al haar webdiensten evenwel niet garanderen als u de cookies weigert.