Sparen bij Nagelmackers

Of het nu gaat om het aanleggen van een cashreserve, het financieel ondersteunen van uw (klein)kinderen of het opbouwen van een mooi pensioen … sparen is altijd een goed idee.

A father playing with his son outdoors

Bied het hoofd aan onverwachte uitgaven.

Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door Nagelmackers

Onze gereglementeerde spaarrekeningen

Optimaliseer uw spaargeld! Ontdek de voordelen van een spaarrekening en rendabele alternatieven bij Nagelmackers.

Wilt u een spaargeldreserve aanleggen waarmee u onverwachte uitgaven kunt opvangen? Of cash klaar houden waarmee u kunt inspelen op interessante beleggingskansen? In dat geval raden wij u een spaarrekening aan. Zo kunt u uw spaargeld steeds aanspreken.


Hoewel het belangrijk is een kleine reserve te hebben voor uw onverwachte uitgaven, is het evenzeer belangrijk een beter rendement te zoeken voor het deel van uw spaargeld dat u niet onmiddellijk nodig hebt. Nagelmackers kan u een aantal alternatieven bieden met een potentieel hoger rendement op lange termijn.
 

…spaargeld dat u niet onmiddellijk nodig hebt.

Een eerste optie is kiezen voor een termijnrekening. U plaatst uw geld op middellange termijn (van 1 week tot 10 jaar) op een termijnrekening en hebt recht op een vast, vooraf bepaald rendement.

Onze termijnrekeningen

Daarnaast biedt Nagelmackers u nog een aantal alternatieven met een potentieel hoger rendement op lange termijn.

Onze beleggingsoplossingen

A young couple talking to a Nagelmackers Advisor

Wat zijn de kenmerken van een spaarrekening?

  • Uw spaargeld is en blijft voortdurend beschikbaar.

  • De interesten van uw spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% tot 1.020 EUR (inkomsten 2024) per jaar en per belastingplichtige. De interesten van een rekening op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn vrijgesteld tot 2.040 EUR (inkomsten 2024).

  • Het aanhouden van de rekening is volledig gratis.

  • Het product heeft geen bepaalde looptijd.

  • Raadpleeg onze Algemene Tarieflijst om de basisrente en getrouwheidspremie van onze verschillende spaarrekeningen te ontdekken.