Welke tegoeden worden gedekt door het garantiefonds?

 1. Alle volgende deposito’s, ongeacht de valuta:
  • zichtrekeningen
  • spaarrekeningen
  • termijnrekeningen
  • deposito's van fondsen voor rekening van beleggers in afwachting van de verwerving van financiële instrumenten of in afwachting van teruggave.
 2. Nominatieve kasbons of gedematerialiseerde en op nominatieve rekeningen geregistreerde kasbons (= effectenrekeningen);
 3. Obligaties of andere bancaire schuldvorderingsbewijzen uitgegeven door de in gebreke blijvende instelling voor 2 juli 2014.

Zijn uitgesloten:

 • tegoeden betreffende de antiterrorisme- en anti-witwasstrijd;
 • obligaties of andere bancaire schuldvorderingsbewijzen uitgegeven door de in gebreke blijvende instelling sinds 2 juli 2014.

 Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.