Hoe wordt de bovengrens van 100.000 EUR berekend voor het garantiefonds?

Dit bedrag wordt berekend op basis van:

  • alle tegoeden van een cliënt (hoofdsom, interesten en bijhorigheden);
  • en van al zijn/haar rekeningen en producten (zonder onderscheid van de aard of de benaming van de rekeningen) bij eenzelfde financiële instelling;

Het geheel zal omgezet worden in euro  en indien noodzakelijk, beperkt worden tot 100.000 EUR. Deze grens kan echter naar boven worden herzien als één van de deposito's geniet van een tijdelijke verhoogde bescherming (van ten minste drie maanden en tot twaalf maanden na creditering van het bedrag of vanaf het tijdstip waarop die deposito’s wettelijk kunnen worden overgemaakt ). Het gaat meer bepaald over volgende deposito's:

  • deposito’s die resulteren uit vastgoedtransacties verbonden aan een privéwoning;
  • deposito's verbonden aan bepaalde levensgebeurtenissen van een deposant en die sociale doelstellingen vervullen, aangeduid door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
  • deposito’s die voortvloeien uit een betaling van verzekeringsuitkeringen voor schade door criminele activiteiten of onterechte veroordeling en die de bij een Ministerraad overlegd koninklijk besluit aangewezen doelen dienen.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.