Wie is beschermd door het Garantiefonds?

De garantie voor deposito's is van toepassing op deposito's gehouden door:

  • kredietinstellingen naar Belgisch recht (zoals Bank Nagelmackers nv²)
  • beleggingsvennootschappen en beursvennootschappen naar Belgisch recht;
  • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder lidstaten buiten de Europese Economische Ruimte en die geen bescherming aanbieden die ten minste equivalent is aan die van het Garantiefonds;
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen en beheervennootschappen van AICB voor zover ze beleggingsdiensten mogen leveren van individueel portefeuillebeheer.

Zijn uitgesloten:

  • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder een lidstaat binnen de Europese Economische Ruimte. Deze instellingen worden beschermd door het garantiesysteem van het betroffen land;
  • bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder lidstaten buiten de Europese Economische Ruimte en die een bescherming aanbieden die ten minste equivalent is aan die van het Fonds. Deze instellingen worden beschermd door het garantiesysteem van het betroffen land.

 

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.