Bestaat er een garantiesysteem voor tegoeden in België?

Ja, in België bestaat er een systeem dat tegoeden tot een plafondbedrag beschermt als een financiële instelling niet in staat is om de terugbetaling en/of de teruggave (meer bepaald in geval van faillissement) te verzekeren. Dit systeem wordt momenteel beheerd door enerzijds het Garantiefonds voor financiële diensten en anderzijds het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

Het Garantiefonds voor financiële diensten (hierna het Garantiefonds) beheert het beschermingssysteem voor deposito's, levensverzekeringscontracten tak 21 en het kapitaal van verscheidene erkende coöperatieve vennootschappen. Het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (hierna Beschermingsfonds) beheert, van haar kant, het beschermingssysteem voor effecten (aandelen, obligaties, icbe-deelbewijzen) en andere financiële instrumenten belegd binnen een financiële instelling.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.