Welke munten worden gedekt door het Beschermingsfonds?

Alle deviezen worden gedekt.

Volgens de site van het Beschermingsfonds, beschikt het Fonds op elk moment over reserves boven 3 miljard euro. En als dit onvoldoende zou blijken, schiet de Deposito-en Consignatiekas de nodige fondsen voor. Bovendien heeft de Deposito-en Consignatiekas een eigen Afwikkelingsfonds opgericht met als doel preventief tussenbeide te komen en het faillissement van een financiële instelling te vermijden.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.