Wat met een aangegaan krediet indien de bank failliet gaat?

Moet een cliënt dan dadelijk het krediet integraal terugbetalen? Neen. De contractuele bepalingen van kracht bij ondertekening van het krediet blijven gelden. Elke maand zal de cliënt het bedrag moeten blijven terugbetalen dat bij ondertekening van het krediet was voorzien.

Verder zal er geen compensatie plaatsvinden tussen de tegoeden die de cliënt heeft bij de bank en het krediet (m.a.w. het verloren geld wordt niet afgetrokken van het bedrag dat nog moet worden terugbetaald om het krediet af te lossen).

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.