Tot welke hoogte zijn spaartegoeden beschermd?

Het Garantiefonds komt tussenbeide tot een maximumbedrag van 100 000 EUR per persoon en per instelling.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.