Hoe worden desgevallend de effecten teruggegeven?

  • De teruggave aan de wettige eigenaar van de effecten die hij in bewaring gaf, gebeurt via een transfert naar een effectenrekening van een andere financiële instelling, ongeacht de waarde van deze effecten op het moment van het faillissement van de bewaarder, en mits betaling van bepaalde kosten. De beschermingsreglementering biedt echter geen enkele bescherming tegen eventueel waardeverlies van de effecten.
  • Als ondanks alle regels die aan de bank in deze materie worden opgelegd, het Beschermingsfonds toch tussenbeide dient te komen, hoeveel bedraagt dan deze interventie?

Indien dit noodzakelijk zou blijken, zal het Beschermingsfonds tot maximaal 20.000 EUR tussenbeide komen per persoon en per instelling.

Wat dekt deze garantie?

Voorbeeld: max. 20.000 EUR  voor effecten die door een cliënt aan Alfa zijn toevertrouwd en op een effectenrekening bij Alfa geplaatst werden en die niet uitgegeven zijn door Alfa, maar door bank Gamma of door beleggingsfonds Omega, als deze effecten niet kunnen teruggekregen worden van de curator van Alfa.

Lees de informatiefiche 'Depositobescherming' voor meer info.