Online Banking

Pensioen en nalatenschap

dossier Wat moet u weten over het testament?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een testament “een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij …

Lees verder

dossier Roerende schenking: de grote principes

De levensverwachting stijgt en een erfenis komt vaak te laat opdat de erfgenamen ervan zouden kunnen profiteren. Een schenking laat toe wie u lief is sneller te bevoordelen en maakt het bijvoorbee…

Lees verder

dossier De zorgvolmacht

De buitengerechtelijke bescherming onder de vorm van een volmacht laat toe een vertrouwenspersoon aan te duiden voor het beheer van het volledige of een deel van het vermogen, hetzij onmiddellijk,…

Lees verder

dossier Levensverzekering en successieplanning

Een levensverzekering stelt u in staat om een deel van uw vermogen over te dragen aan een of meerdere dierbaren. Door een schenking en een levensverzekering met een aanvaardende begunstigde te com…

Lees verder

dossier De maatschap in de praktijk

U hebt een maatschap opgericht (voorheen burgerlijke maatschap genoemd) met uw kinderen of dierbaren. De maatschap is een instrument voor successieplanning waarmee u uw vermogen, bijvoorbeeld een …

Lees verder

dossier Wat te doen als een geliefde overlijdt?

Een geliefde die overlijdt, u denkt er ongetwijfeld liever niet aan. Toch is het belangrijk dat u weet wat er moet gebeuren onmiddellijk of kort na het overlijden en voor welke zaken u enkele maan…

Lees verder

dossier De grote lijnen van het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht is een feit. Met deze langverwachte hervorming wordt ons verouderd erfrecht aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit. De vernieuwing zorgt voor een beter evenwicht t…

Lees verder

dossier Uw successieplanning begint vandaag

Het beheer van uw vermogen houdt in dat u ook nadenkt over de overdracht ervan. Doet u niets, dan beslist de wet wie erft, wat de erfgenamen krijgen en hoeveel successierechten er betaald moeten w…

Lees verder

Het verdelingsrecht

Het verdelingsrecht is een registratierecht dat verschuldigd is wanneer een onroerend goed dat aan verschillende personen toebehoort, wordt verdeeld.

Lees verder