Online Banking

Pensioen en nalatenschap

dossier Wat moet u weten over het testament?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een testament “een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij …

Lees verder

dossier Roerende schenking: de grote principes

De levensverwachting stijgt en een erfenis komt vaak te laat opdat de erfgenamen ervan zouden kunnen profiteren. Een schenking laat toe wie u lief is sneller te bevoordelen en maakt het bijvoorbee…

Lees verder

dossier De zorgvolmacht

De buitengerechtelijke bescherming onder de vorm van een volmacht laat toe een vertrouwenspersoon aan te duiden voor het beheer van het volledige of een deel van het vermogen, hetzij onmiddellijk,…

Lees verder

dossier Wat te doen als een geliefde overlijdt?

Een geliefde die overlijdt, u denkt er ongetwijfeld liever niet aan. Toch is het belangrijk dat u weet wat er moet gebeuren onmiddellijk of kort na het overlijden en voor welke zaken u enkele maan…

Lees verder

dossier Uw successieplanning begint vandaag

Het beheer van uw vermogen houdt in dat u ook nadenkt over de overdracht ervan. Doet u niets, dan beslist de wet wie erft, wat de erfgenamen krijgen en hoeveel successierechten er betaald moeten w…

Lees verder