Online Banking

7 november 2022

Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?

Evy Mercie

ESG Officer

Een orkaan met nooit eerder gemeten windsnelheden in Florida, de grootste watersnood in 10 jaar in Pakistan die 33 miljoen mensen dakloos maakt, de ergste droogte ooit afgelopen zomer in Europa … De natuurrampen van een ongeziene omvang volgen elkaar op. Daarom komt de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde naties, de COP27 in Sharm-el-Sheikh, niets te vroeg. Klimaatwetenschappers, delegaties van de deelnemende landen en middenveldorganisaties bespreken daar urgente klimaatkwesties om oplossingen te zoeken voor de klimaatproblematiek. Vandaag laten we daarom Evy Mercie aan het woord, ESG-fondsenanalist en lid van het Duurzaamheidscomité bij Nagelmackers. Zij belicht welke stappen Nagelmackers reeds zette om haar fondsenaanbod te verduurzamen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Om te beginnen een vraag die rechtstreeks betrekking heeft op onze fondsselectie en ons fondsbeheer: wat is de impact van klimaatverandering op beleggingsfondsen?

“We kunnen er niet omheen: de klimaatverandering heeft gevolgen voor elk van ons, voor bedrijven uit alle industrietakken over de hele wereld. Wereldwijd tekenen wetenschappers en beleidsmakers daarom klimaatdoelstellingen uit. In Europa worden overheden en bedrijven bijvoorbeeld aangezet om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Bedrijven worden gestimuleerd om hun eigen voetafdruk op de planeet te minimaliseren door hun bedrijfsactiviteiten en de producten en/of diensten die ze verlenen onder de loep te nemen. De EU voerde in 2021 ook de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in om voor meer transparantie te zorgen op het vlak van duurzaamheid bij financiële instellingen en andere marktpartijen.

Bedrijven mogen echter niet vergeten wat de klimaatverandering voor hen zelf betekent. Daarmee verwijs ik naar de negatieve impact op de wereldwijde economische productiviteit en de bedrijfsactiviteiten door de risico’s van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan fysieke risico’s als overstromingen of de verwoesting van bedrijfssites met non-activiteit en jobverlies als gevolg. En net productiviteitsgroei is een belangrijke motor van economische groei, wat op zijn beurt een impact heeft op de bedrijfsresultaten en het verwachte rendement van de financiële activa of aandelen van bedrijven.”

Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt steeds meer naar waarde geschat, ook onder onze cliënten. Hoe past Nagelmackers haar beleid daar op aan voor het beheer van eigen beleggingsfondsen?

“Het doel van onze fondsbeheerders is het vermogen van cliënten te beschermen en te doen aangroeien op lange termijn. We hanteren daarom allereerst een aantal uitsluitingscriteria binnen al onze beleggingen, gebaseerd op internationale normen, en een negatieve screening van controversiële activiteiten zoals de productie van controversiële en kernwapens. Die landen en bedrijven worden uitgesloten.

Daarnaast zijn we van mening dat naast financiële criteria ook niet-financiële criteria zoals ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) een plaats moeten hebben in ons beleggingsbeleid. Uiteraard hanteren we strengere criteria voor onze ESG-strategieën, zowel op het vlak van ESG-analyse als wat betreft de uitsluitingen die we hanteren.

Een laatste pijler is ons actief aandeelhouderschap via engagement en stembeleid met de bedrijven waarin we investeren, alsook de externe beheerders waar we mee samenwerken. We treden met hen in dialoog (engagement) om hun duurzaamheid te verbeteren en eventueel hun ESG-prestaties op te krikken. Dat doen we niet alleen met bedrijven waarmee we in de toekomst in zee willen gaan, maar ook met de bedrijven in ons huidige portefeuille-aanbod. We oefenen ook systematisch ons stemrecht uit voor of tegen bepaalde resoluties tijdens een Algemene Vergadering om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. In ons stembeleid laten we ons bijstaan door adviezen van het duurzaamheidsbeleid van het stemadviesbureau ISS (International Shareholder Services), ’s werelds grootste speler op het vlak van stemadviezen.”

Voor de selectie van externe beleggingsfondsen gebruiken we al jarenlang de screeningsmethode die draait rond 7 P’s. Een van die P’s, ‘Principles’, focust specifiek op principes voor duurzaam beleggen. Wat beoordelen jullie met deze P?

“We hanteren een specifieke P in ons selectieproces voor beleggingsfondsen van derden om hun duurzaamheid op verschillende niveaus te beoordelen, op basis van ESG-normen.  Zo kunnen we die beleggingsfondsen in verschillende categorieën indelen naargelang hun ESG-beleid, gaande van traditionele fondsen (zonder ESG-integratie), over SRI-fondsen die bedrijven of overheden selecteren omwille van hun goede ESG-praktijken en/of duurzame producten met een positieve bijdrage aan het rendement, tot impactfondsen die beleggen in bedrijven die een oplossing bieden voor een  prangende maatschappelijke of milieuproblematiek.

Onze beoordeling van externe partijen stoelt op zowel openbaar beschikbare gegevens, als privégegevens die wij via vragenlijsten verkrijgen. Het doel is om een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in hun beleid op het vlak van verantwoord beleggen. Tot slot wordt al deze informatie verzameld en geanalyseerd op basis van een intern scoring model. Wij voeren dus een minutieus screeningsbeleid van de beleggingsfondsen die wij opnemen in onze fondsselectie om u een zo ruim mogelijk aanbod ESG-oplossingen te bieden in diverse beleggingsklassen.”

Hoe wordt er opgevolgd of bedrijven of beleggingsfondsen blijven voldoen aan onze strikte criteria?

“We monitoren met ons intern Duurzaamheidscomité op periodieke basis de bedrijven en beleggingsfondsen die in ons aanbod zitten. Actief aandeelhoudershap is voor ons erg belangrijk. We stemmen als aandeelhouder actief mee tijdens aandeelhoudersvergaderingen om een verschil te kunnen maken. Met externe beheerders van beleggingsfondsen gaan we in dialoog over verschillende ESG-onderwerpen en trachten we tot meer duidelijkheid en consensus te komen. We wachten dus niet aan de zijlijn indien een bedrijf of beleggingsfonds niet langer aan de verwachtingen en minimumnormen voldoet en bijgevolg een slechte beoordeling krijgt. We sturen bedrijven en externe partijen net in de juiste richting. Om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen, werken we daartoe ook samen met collectieve engagementsinitiatieven, zoals het CDP (Carbon Disclosure Project), dat bedrijven aanzet om gegevens bekend te maken over hun impact op het milieu. Indien vermogensbeheerders of bedrijven er dan niet in slagen om hun ESG-prestaties op te krikken, worden ze geschrapt uit onze selectie van producten die ESG-criteria promoten.”

Het mag duidelijk zijn: beleggen met aandacht voor duurzaamheid maakt elke dag fundamenteel deel uit van onze aanpak, onze beleggingsfilosofie en onze fondsen en portefeuilles. Hier leest u meer over ons beleid inzake verantwoord beleggen.

 

Wenst u meer te weten over onze aanpak?

Neem contact op met een van onze adviseurs. Hij/zij geeft u graag meer informatie over ons aanbod.

Maak een afspraak

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak