Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?

30 Mei 2024 -
Evy Mercie & Elisabeth Nève de Mévergnies
ESG Officer & ESG-analist
Evy en Elisabeth

Wereldmilieudag werd in 1973 in het leven geroepen en mobiliseert ieder jaar miljoenen mensen om de wereldbevolking bewust te maken van de urgentste milieu-uitdagingen van onze tijd. Ieder jaar op 5 juni vindt wereldmilieudag plaats in een andere stad, onder de vlag van het UNEP (United Nations Environment Program). De dag wordt dit jaar in Saoedi-Arabië gehouden, met als thema ‘landherstel, verwoestijning en weerstand tegen droogte’, onder het motto: “Ons land. Onze toekomst. Wij zijn de #GenerationRestauration”.

Nagelmackers draagt duurzaamheid eveneens hoog in het vaandel. Onze missie is om op lange termijn waarde te creëren voor onze cliënten door duurzame beleggingsoplossingen te ontwikkelen en beheren. In 2019 zetten we daartoe een belangrijke stap door de Principes voor verantwoord beleggen van de VN (UNPRI) te ondertekenen. Sindsdien hebben we verantwoorde beleggingspraktijken en -processen geïntroduceerd, waarbij we bijvoorbeeld rekening houden met niet-financiële criteria zoals ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) bij het evalueren en selecteren van beleggingen. Ook sluiten we bepaalde sectoren en bedrijven uit op basis van internationale normen en standaarden, en negatieve screening.

Ons doel is te garanderen dat de activiteiten waar we in beleggen in overeenstemming zijn met onze visie en ons engagement.

Vandaag laten we daarom Evy Mercie, ESG Officer en lid van het Duurzaamheidscomité bij Nagelmackers, en Elisabeth Nève de Mévergnies, ESG-analist, aan het woord. Zij belichten welke stappen Nagelmackers reeds zette om haar fondsenaanbod te verduurzamen.

 

Wat is de impact van klimaatverandering op beleggingsfondsen?

“We kunnen er niet omheen: de klimaatverandering heeft gevolgen voor elk van ons, voor bedrijven uit alle industrietakken over de hele wereld. Wereldwijd tekenen wetenschappers en beleidsmakers daarom klimaatdoelstellingen uit. In Europa worden overheden en bedrijven bijvoorbeeld aangezet om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Bedrijven worden gestimuleerd om hun eigen voetafdruk op de planeet te minimaliseren door hun bedrijfsactiviteiten en de producten en/of diensten die ze verlenen onder de loep te nemen. De Europese Unie voerde in 2021 ook de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in om voor meer transparantie te zorgen op het vlak van duurzaamheid bij financiële instellingen en andere marktpartijen.

"Bedrijven worden gestimuleerd om hun eigen voetafdruk op de planeet te minimaliseren"

Bedrijven mogen echter niet vergeten wat de klimaatverandering voor hen zelf betekent. Daarmee verwijzen we naar de negatieve impact op de wereldwijde economische productiviteit en de bedrijfsactiviteiten door de risico’s van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan fysieke risico’s als overstromingen of de verwoesting van bedrijfssites met een onderbreking van de activiteiten en jobverlies tot gevolg. En net productiviteitsgroei is een belangrijke motor van economische groei, wat op zijn beurt een impact heeft op de bedrijfsresultaten en het verwachte rendement van de financiële activa of aandelen van bedrijven.”

Hoe past Nagelmackers haar beleid aan op de groeiende interesse in maatschappelijk verantwoord beleggen?

“Het doel van onze fondsbeheerders is het vermogen van cliënten te beschermen en te doen aangroeien op lange termijn. We hanteren daarom allereerst een aantal uitsluitingscriteria binnen al onze beleggingen, gebaseerd op internationale normen, en een negatieve screening van controversiële activiteiten zoals de productie van controversiële en kernwapens. Die landen en bedrijven worden uitgesloten.

"Het doel van onze fondsbeheerders is het vermogen van cliënten te beschermen en te doen aangroeien op lange termijn"

Daarnaast zijn we van mening dat naast financiële criteria ook niet-financiële criteria zoals ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) een plaats moeten hebben in ons beleggingsbeleid. Uiteraard hanteren we strengere criteria voor onze duurzame strategieën, zowel op het vlak van ESG-analyse als wat betreft de uitsluitingen die we hanteren en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van onze ESG-analyse evalueren we bijvoorbeeld bedrijven grondig op basis van milieucriteria zoals hun CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energie of water- en afvalbeheer. We bekijken ook andere milieuaspecten zoals de impact van bedrijven op de biodiversiteit en hun activiteiten in kwetsbare gebieden, thema’s die dit jaar ook centraal staan tijdens Wereldmilieudag.

Een laatste pijler is ons actief aandeelhouderschap via stembeleid en engagement met de bedrijven waarin we investeren, alsook de externe beheerders waar we mee samenwerken. We treden met hen in dialoog (engagement) om hun duurzaamheid te verbeteren en eventueel hun ESG-prestaties op te krikken. Dat doen we niet alleen met bedrijven in ons huidige portefeuille-aanbod, maar ook met de bedrijven waarmee we in de toekomst in zee willen gaan. We moedigen hen aan te rapporteren over bepaalde duurzaamheidscriteria en transparant te zijn over hun toekomstige projecten en ambities, zoals over hun pad naar klimaatneutraliteit. We oefenen ook systematisch ons stemrecht uit voor of tegen bepaalde resoluties tijdens Algemene Vergaderingen om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. In ons stembeleid laten we ons bijstaan door adviezen van het duurzaamheidsbeleid van het stemadviesbureau ISS (International Shareholder Services), ’s werelds grootste speler op het vlak van stemadviezen.”

Voor de selectie van externe beleggingsfondsen gebruiken we al jarenlang de screeningsmethode die draait rond 7 P’s. Een van die P’s, ‘Principles’, focust specifiek op principes voor duurzaam beleggen. Wat beoordelen jullie met deze P?

“We hanteren een specifieke P in ons selectieproces voor beleggingsfondsen van derden om hun duurzaamheid op verschillende niveaus te beoordelen, op basis van ESG-normen. Zo kunnen we die beleggingsfondsen in verschillende categorieën indelen naargelang hun ESG-beleid, gaande van traditionele fondsen (zonder ESG-integratie), over duurzame fondsen die bedrijven of overheden selecteren omwille van hun goede ESG-praktijken en/of duurzame producten met een positieve bijdrage aan het rendement, tot impactfondsen die beleggen in bedrijven die een oplossing bieden voor een prangende maatschappelijke of milieuproblematiek.

"Wij voeren een minutieus screeningsbeleid van de beleggingsfondsen die wij opnemen in onze fondsselectie"

Onze beoordeling van externe beheerders stoelt op zowel openbaar beschikbare gegevens, als privégegevens die wij via vragenlijsten verkrijgen. Het doel is om een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in hun beleid op het vlak van verantwoord beleggen. Tot slot wordt al die informatie verzameld en geanalyseerd op basis van een intern ESG-scoremodel. Wij voeren dus een minutieus screeningsbeleid van de beleggingsfondsen die wij opnemen in onze fondsenselectie om een zo ruim mogelijk aanbod ESG-oplossingen te bieden in diverse beleggingsklassen.”

Hoe wordt er opgevolgd of bedrijven of beleggingsfondsen blijven voldoen aan onze strikte criteria?

“We monitoren met ons intern Duurzaamheidscomité op periodieke basis de bedrijven, landen en beleggingsfondsen die in ons aanbod zitten. Actief aandeelhoudershap is voor ons erg belangrijk. We stemmen als aandeelhouder actief mee tijdens aandeelhoudersvergaderingen om een verschil te kunnen maken. Met externe beheerders van beleggingsfondsen gaan we in dialoog over verschillende ESG-onderwerpen en trachten we tot meer duidelijkheid en consensus te komen.

"Actief aandeelhoudershap is voor ons erg belangrijk"

We wachten dus niet aan de zijlijn indien een bedrijf of beleggingsfonds niet langer aan de verwachtingen en minimumnormen voldoet en bijgevolg een slechte beoordeling krijgt. We sturen bedrijven en externe partijen net in de juiste richting. Om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen, werken we daartoe ook samen met collectieve engagementsinitiatieven, zoals het CDP (Carbon Disclosure Project), dat bedrijven aanzet om gegevens bekend te maken over hun impact op het milieu. In 2023 namen we daarbij ook de leiding bij twee Belgische beursgenoteerde bedrijven in de jaarlijkse Non-Disclosure Campaign (NDC) die zich richt op bedrijven die hun gegevens in voorgaande jaren niet openbaar hebben gemaakt en aanstuurt om dit alsnog te doen. Indien vermogensbeheerders of bedrijven er dan niet in slagen om hun ESG-prestaties op te krikken, worden ze geschrapt uit onze selectie van producten die ESG-criteria promoten.”

"Beleggen met aandacht voor duurzaamheid maakt elke dag fundamenteel deel uit van onze aanpak"

Het mag duidelijk zijn: beleggen met aandacht voor duurzaamheid maakt elke dag fundamenteel deel uit van onze aanpak, onze beleggingsfilosofie en het beheer van onze fondsen en portefeuilles. Hier leest u meer over ons beleid inzake verantwoord beleggen.


Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 Juni 2024

Nagelmackers Invest (juni 2024)

Image op stock market graphs Wereldeconomie Artikel
16 Mei 2024

Nagelmackers Invest (mei 2024)