Algemene principes van onze beleggingsfilosofie

29 Augustus 2023 -
Stephane Denys
Head of Asset Management
General principles of our investment philosophy

Onze veelzijdige beleggingsfilosofie werd zorgvuldig vormgegeven op basis van onze jarenlange ervaring en voortdurende marktanalyse. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw geld voor u te laten werken, uw financiële doelen te ondersteunen en positief bij te dragen aan mens en milieu.

Onze beleggingsfilosofie omvat verschillende pijlers: actief beheer, ESG-integratie, kern-satellietbenadering, factorbeleggen en thematisch beleggen.

Onze veelzijdige beleggingsfilosofie werd zorgvuldig vormgegeven op basis van onze jarenlange ervaring en voortdurende marktanalyse. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw geld voor u te laten werken, uw financiële doelen te ondersteunen en positief bij te dragen aan mens en milieu.

Onze beleggingsfilosofie omvat verschillende pijlers: actief beheer, ESG-integratie, kern-satellietbenadering, factorbeleggen en thematisch beleggen.

 

Actief beheer

Onze filosofie benadrukt de cruciale rol van actief beheer bij vermogensopbouw. Ons ervaren team van financiële experten volgt voortdurend de markttrends, identificeert opportuniteiten en reageert snel op marktvolatiliteit. Dat vereist grondige analyses, een onderbouwde portefeuille-opbouw en systematisch risicobeheer, die essentieel zijn om duurzame prestaties te bereiken in verschillende marktomstandigheden. Zo beheren we de risico's en optimaliseren we de rendementen.

ESG-integratie

Ecologische, sociale en governancefactoren opnemen in ons beleggingsproces is essentieel voor ons. Onze duurzame strategie is tweeledig: negatieve screening om bedrijven met schadelijke praktijken uit te sluiten, en positieve screening om actief bedrijven te identificeren die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast oefenen we toezicht uit door te stemmen tijdens algemene vergaderingen en door onze actieve betrokkenheid om de ESG-praktijken van bedrijven waarin we beleggen te verbeteren. Door ook rekening te houden met niet-financiële risico's, zoals risico's met betrekking tot ESG-factoren, beperken we de beleggingsrisico’s verder.

Kern-satellietbenadering

Ons beleggingsproces voor onze fondsen en portefeuilles implementeert een kern-satellietbenadering, waarbij een evenwicht wordt bewaard tussen risicobeheer en potentieel rendement. De 'kern' bestaat uit breed gediversifieerde, kosteneffectieve beleggingen met laag risico, die stabiele rendementen bieden. De 'satellieten' bestaan uit meer opportunistische, hoogrentende of hoogrisicobeleggingen om de algehele prestaties van de portefeuille te verbeteren. Deze gemengde strategie is ontworpen om consistente rendementen en risicospreiding aan te bieden. Dat maakt ons veerkrachtig tijdens turbulentie op de markten, terwijl tegelijkertijd groeikansen worden benut.

Factorbeleggen

Factorbeleggen is een ander fundamenteel aspect. Door in te zetten op specifieke factoren die bewezen invloed hebben op de rendementen van aandelen, zoals omvang, waarde, momentum en kwaliteit, bouwen we portefeuilles met een verhoogd potentieel voor risicogecorrigeerde rendementen. Onze geavanceerde modellen stellen ons in staat om die factoren te identificeren en ze op te nemen in onze portefeuille-opbouw. Dat vergroot op zijn beurt het potentieel voor outperformance op lange termijn.

Thematisch beleggen

Tot slot geloven we in de kracht van thematische beleggingen. Door te focussen op macro-economische trends zoals de evolutie van opkomende markten, de vergrijzing en eco-efficiëntie, investeren we in bedrijven die kunnen profiteren van die langetermijnverschuivingen. Deze vooruitziende strategie stelt ons in staat om mee te surfen op toekomstige groeitrends en zo toegevoegde waarde te leveren aan onze cliënten.

 

Uw belegginstraject bij Nagelmackers verloopt zoals u het wenst. U hebt de keuze uit beleggingsadvies, zelf beleggen, discretionair beheer of een combinatie. Neem contact op met een van onze adviseurs om uw traject uit te werken.

 

 


Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 Juni 2024

Nagelmackers Invest (juni 2024)

Evy en Elisabeth Sparen & Beleggen Artikel
30 Mei 2024

Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?