Online Banking

 • Home
 • Over ons
 • Actueel
 • Lenen
 • Financieel getroffen door de coronacrisis? Ook een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van uw privé lening op afbetaling is mogelijk.

25 mei 2020

Financieel getroffen door de coronacrisis? Ook een tijdelijke opschorting van de terugbetaling van uw privé lening op afbetaling is mogelijk.

De banken, hun sectorvereniging Febelfin en het kabinet van de Minister van Financiën maakten het al mogelijk om binnen bepaalde voorwaarden een tijdelijke opschorting aan te vragen voor de terugbetalingen van uw hypothecaire en professionele kredieten, indien u financieel getroffen werd door de coronacrisis. Om de getroffenen bijkomende ondersteuning te geven werd beslist om ook een betalingsuitstel toe te staan voor uw privé lening(en) op afbetaling zoals bijvoorbeeld uw wagenfinanciering.  In dit artikel leest u of u in aanmerking komt, wat deze maatregel precies inhoudt en wat u concreet moet doen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wie komt in aamerking?

U komt in aanmerking voor een tijdelijke opschorting van betalingen van uw lening(en) op afbetaling indien uw inkomen is gedaald of volledig is weggevallen door de coronacrisis omdat u bijvoorbeeld:

 • tijdelijk of volledig werkloos werd;
 • ziek werd ten gevolge van Covid-19;
 • of omdat u als zelfstandige of vrij beroep uw zaak diende te sluiten.

Het volstaat dat één van de kredietnemer(s) of minimum 1 persoon die officieel woont op hetzelfde adres als de kredietnemer(s) financieel getroffen werd om van het uitstel tot terugbetaling te kunnen gebruik maken.

Daarnaast zijn er nog volgende voorwaarden:

 • De kredietnemer moet het inkomstenverlies kunnen bewijzen.
 • Er mag geen betalingsachterstand zijn van meer dan één maand op het betrokken krediet op 1 april 2020.
 • De maandelijkse betaaltermijn op het betrokken krediet moet groter zijn dan 50 EUR.
 • De kredietnemer(s) mogen over niet meer dan 25.000 euro aan spaargelden beschikken. Als spaargelden worden beschouwd alle tegoeden op spaarrekeningen, termijnrekeningen, effecten op effectenrekening of beleggingsverzekeringen die u aan houdt bij financiële instellingen. Pensioensparen wordt evenwel niet meegerekend in dit bedrag.

Wat houdt het betalingsuitstel precies in?

Het betalingsuitstel moet aangevraagd worden ten laatste op 31 juli 2020 en geldt voor maximaal 3 maanden.

Er kan een 2de periode van maximaal 3 maanden uitstel worden aangevraagd indien de kredietnemer kan aantonen dat hij na het verstrijken van de eerste periode nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

In de uitstelperiode dient men geen kapitaal noch interesten te betalen op het betrokken krediet.  Er zijn echter wel bijkomende interesten verschuldigd over de uitgestelde periode.  Deze zullen in een keer worden afgerekend samen met de laatste terugbetaling van het krediet. 

Wat moet u concreet doen indien u van deze ondersteuningsmaatregelen wenst gebruik te maken en binnen de doelgroep valt?

 • Verzamel alle nodige bewijsstukken (zie hieronder) die ons in staat stellen na te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet.
 • Bezorg deze bewijsstukken aan uw Nagelmackers-adviseur.
 • Uw adviseur zal u contacteren om samen met u een aanvraagformulier tot betalingsuitstel in te vullen. Hij zal u het document ter ondertekening bezorgen.
 • U bezorgt het ondertekende document terug aan uw adviseur.
 • Na controle van uw dossier zal de bank u haar beslissing meedelen via het verkooppunt.
 • Indien u voldoet aan de criteria voor uitstel, ontvangt u na enkele weken van ons een bijvoegsel aan uw kredietcontract, dat de wijzigingen aan uw krediet i.v.m. het uitstel bevestigt.

Het welzijn van onze cliënten en medewerkers is onze grootste zorg. Daarom wensen we fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. We geven er dan ook de voorkeur aan om uw aanvraag per e-mail af te handelen. Is dat voor u onmogelijk, neem dan telefonisch contact op met uw adviseur. Hij bekijkt graag samen met u hoe we uw aanvraag op een andere manier kunnen verwerken en de regels inzake social distancing toch correct kunnen toepassen.

Welke documenten hebben we nodig?

Naargelang uw situatie hebben we onderstaande documenten nodig:

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u tijdelijk/technisch werkloos bent?

 • Aanvraagformulier technische werkloosheid, of
 • Geschreven bevestiging van uw tijdelijke/technische werkloosheid door uw werkgever (e-mail of brief), of
 • Bewijs werkloosheid ten gevolge van COVID-19 op basis van recente loonfiches maart + april 2020.

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u zelf ziek bent door COVID-19?

 • Medisch attest dat uw arbeidsongeschiktheid bevestigt.

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u uw zaak hebt moeten sluiten?

 • Geschreven verklaring waarin u duidelijk aangeeft sinds wanneer uw zaak volledig of gedeeltelijk gesloten is en een inschatting van het inkomstenverlies dat u hierdoor verwacht.

Om een vlotte en snelle afhandeling van uw dossier te verzekeren, vragen we u om ons het getekende aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken uiterlijk 5 bankwerkdagen voor uw volgende kredietbetalingsdatum te bezorgen.

Nagelmackers en haar personeelsleden wensen u alvast veel sterkte in deze moeilijke periode. Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak