Uw successieplanning begint vandaag

12 September 2023 -
Your succession planning starts today

Het beheer van uw vermogen houdt in dat u ook nadenkt over de overdracht ervan. Doet u niets, dan beslist de wet wie erft, wat de erfgenamen krijgen en hoeveel successierechten er betaald moeten worden.

Uw nalatenschap plannen houdt in dat u de overdracht van uw vermogen organiseert met respect voor de wettelijke bepalingen. U kunt nu al uw nalatenschap plannen, het is immers nooit te vroeg om daarmee te beginnen.

In dit dossier laten wij u kennismaken met de regels over de wettelijke erfopvolging, de testamentaire erfopvolging en enkele vaak gebruikte instrumenten om uw nalatenschap te plannen.

U krijgt onder andere een antwoord op volgende vragen:

  • Waarom uw nalatenschap plannen?
  • Wie moet in belgië successierechten (erfbelasting) betalen en hoeveel?
  • Wat voorziet de wet wanneer iemand overlijdt?
  • Waarom uw huwelijkscontract nakijken?
  • Waarom een schenking overwegen?
  • Wat is het nut van een testament?
  • Wat is het nut van een erfovereenkomst?
  • Hoe een generatie overslaan?
  • Welk rol kan uw estate en tax planner spelen?

Gerelateerde artikels

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background. Erfenis en fiscaliteit Artikel
17 Juni 2024

De levensverzekering in uw successieplanning

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo