De zorgvolmacht

11 September 2023 -
The healthcare proxy

De buitengerechtelijke bescherming onder de vorm van een volmacht laat toe een vertrouwenspersoon aan te duiden voor het beheer van het volledige of een deel van het vermogen, hetzij onmiddellijk, hetzij zodra men wilsonbekwaam wordt.

Samenvatting

  • De zorgvolmacht wint de laatste jaren aan populariteit ...
  • Wat is een zorgvolmacht?
  • Begin en einde van de zorgvolmacht
  • Wie aanstellen als lasthebber?
  • Bevoegdheden van de lasthebber
  • En wat bij misbruik?
  • Waarin verschilt de zorgvolmacht van de gerechtelijke bescherming
  • Een nuttig instrument in het kader van uw successieplanning
  • Besluit

Gerelateerde artikels

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background. Erfenis en fiscaliteit Artikel
17 Juni 2024

De levensverzekering in uw successieplanning

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo