Online Banking

Schenking

Een erfenis komt vaak te laat. Een schenking laat u toe wie u lief is sneller te bevoordelen en tegelijkertijd de belastingdruk op uw vermogen te verlagen. U doorprikt hiermee ook de progressiviteit in de erfbelasting.

Roerende schenking

De grote principes.

Download dit dossier

Bankgift

U wenst een deel van uw roerend vermogen (geld, effecten, …) te schenken via een bankgift?

Download dit dossier

Een schenking met modaliteiten

Welke voorwaarden en modaliteiten koppelen aan een schenking?

Download dit dossier

Schenking van vastgoed

De algemene principes van een onroerende schenking.

Lees dit artikel

Verplichte registratie van roerende schenkingen voor een buitenlandse notaris

Alle schenkingen van roerende goederen die na 15 december 2020 voor een buitenlandse notaris worden verleden, moeten binnen de 4 maanden in België geregistreerd worden.

Lees dit artikel

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak