Online Banking

10 november 2022

Verschillende initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Stephane Denys

Head of Asset Management

Nu de COP 27 volop aan de gang is, zijn ecologie en duurzaamheid brandend actuele onderwerpen. Nagelmackers heeft echter niet gewacht tot de start van deze top om actie te ondernemen ten voordele van het klimaat! Als ondertekenaar van het CDP dragen wij al langer bij aan de vermindering van broeikasgassen. Welke rol speelt Nagelmackers daarin?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nagelmackers ondertekent het CDP

Wat houdt het in?

Het CDP (voorheen Carbon Disclosure Project) is een internationale non-profitorganisatie die gegevens publiceert over de milieu-impact van de grootste ondernemingen en hen aanmoedigt om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ontbossing tegen te gaan en hun waterbevoorrading veilig te stellen, afhankelijk van hun activiteitendomein.

De weg naar het Akkoord van Parijs

Het CDP heeft recent een nieuwe oproep gedaan naar bedrijven met een ‘grote impact’ om doelstellingen aan te nemen die wetenschappelijk gevalideerd zijn rond de vermindering van hun CO²-uitstoot (‘Science Based Targets’) en die in overeenstemming zijn met het Akkoord van Parijs en zijn doel om de klimaatopwarming te beperken tot +1,5°C.

Deze oproep werd ondertekend door 381 multinationals en financiële instelling, waaronder Nagelmackers!

Daarnaast heeft het CDP onlangs een rapport gepubliceerd waarin de impact van zijn campagne van vorig jaar en de vooruitgang wordt getoond die verwezenlijkt werd door ’s werelds meest invloedrijke bedrijven op de doelstelling om de norm van maximaal 1,5°C te behalen.

 

Nagelmackers engageert zich op meerdere vlakken

Door de oproep van het CDP op te volgen, engageert Nagelmackers zich om zowel op korte als lange termijn actie te ondernemen.

Een nieuwe duurzame maatschappelijke hoofdzetel

technische doorsnede

Wij zijn bijvoorbeeld bijzonder trots dat wij binnenkort verhuizen naar onze nieuwe maatschappelijke hoofdzetel. ‘Monteco’ zal een voorbeeld zijn op het vlak van recycleerbare gebouwen dankzij zijn duurzame karakter. Dat sluit bovendien nauw aan bij onze wens om actief bij te dragen aan een betere en duurzamere wereld. Het is namelijk het allereerste gebouw in Brussel met een houten skeletbouw, afkomstig van hout met een PEFC-label. Dat is afkomstig van duurzame bosbouw, waarbij gekapte bomen opnieuw worden aangeplant. Duurzaam hout is verder een van de meest klimaatvriendelijke grondstoffen dankzij zijn lange levensduur en de lage CO²-uitstoot tijdens de verwerking ervan. Monteco is ten slotte ook passief en CO²-neutraal: warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor een milieuvriendelijkere verwarming, airco en energieconsumptie.

Groenere mobiliteit

Een ander element dat actief kan bijdragen aan de vermindering van de CO²-uitstoot is de mobiliteit. De centrale ligging van Monteco in het hart van de Europese wijk en op wandelafstand van tal van transportmogelijkheden, waren bepalend in de keuze van onze nieuwe hoofdzetel. Nagelmackers stimuleert haar werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer om naar het werk te komen. Maar daar blijft het niet bij! Ze werkt ook aan een nieuwe ‘car policy’ om haar wagenpark groener te maken.

CSR-initiatieven

Al jarenlang is binnen de bank een CSR-team (Corporate Social Responsability) actief. Die groep gemotiveerde medewerkers organiseert acties rond sociale en ecologische thema’s. Een daarvan is de aanleg van nieuwe groene ruimtes in de Brusselse rand. In samenwerking met Natuurpunt zal de bank namelijk niet minder dan duizend bomen van verschillende soorten aanplanten op een oppervlakte van 5.000 m². Een echt bos met het Nagelmackers-label zal dan groeien in Halle dankzij ons personeel dat helpt met het planten.

Een duurzaam beleggingsbeleid

Bij Nagelmackers vinden we het essentieel om ESG-factoren (ecologie, samenleving en goed bestuur) te integreren om op lange termijn waarde te creëren voor onze cliënten. Wist u bijvoorbeeld dat 80% van ons fondsenaanbod reeds 4 of 5 Globes van Morningstar¹ bezit? En ons doel is om nog vooruitgang te blijven boeken …

We gaan voluit voor een waaier aan eenduidige oplossingen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten of een duurzame doelstelling hebben tegen 2024. Hoewel wij al rekening houden met meer dan 20 belangrijke ongunstige effecten op de ESG-factoren, geven we voorrang aan klimaatcriteria en de naleving van het UN Global Compact.

Alle fondsen en mandaten die door Nagelmackers beheerd worden zijn onderworpen aan een normatieve en negatieve screening: we zien af van investeringen in bedrijven met inkomsten uit controversiële wapens of soevereine staten die systematisch de fundamentele mensenrechten of sociale en politieke rechten schenden of die onderworpen zijn aan internationale sancties. Uiteraard zijn die criteria strenger voor onze ESG-strategieën, waarin we ook rekening houden met controversiële activiteiten zoals wapens, tabak, alcohol, enz. Nagelmackers heeft daarnaast een eigen ESG-ratingmodel ontwikkeld om bedrijven en soevereine staten in haar beleggingsuniversum te analyseren en rangschikken ten opzichte van hun peers.

Een laatste pijler is ons actief aandeelhouderschap via engagement en stembeleid bij de bedrijven waarin we investeren, alsook bij externe fondsbeheerders waar we mee samenwerken. Wij gaan met hen in dialoog om hun duurzaamheid en eventueel hun ESG-prestaties op te krikken. Wij oefenen ook steeds ons stemrecht uit op algemene vergaderingen om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Wij worden in ons stembeleid bijgestaan door adviezen van het duurzaamheidsbeleid van ISS (International Shareholder Services), ’s wereld grootste stemadviesbureau.

Nagelmackers toonde daarenboven haar engagement om duurzame instrumenten op te nemen in haar selectie, voor zover de beleggingsstijl van het betrokken fondsenaanbod dat toelaat, door in 2019 reeds de Principes voor duurzaam beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) te ondertekenen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u ons artikel ‘Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?’ (her)lezen.

Wenst u meer informatie over onze aanpak? Raadpleeg dan onze website.

 

¹ Een duurzaamheidsrating uitgereikt door Morningstar aan open fondsen, dat weergegeven wordt door een wereldbol (‘globe’). De rating meet de duurzaamheidsprestaties van een fonds op basis van ESG-criteria.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak