Vermogensbeheer: wanneer, voor wie en waarom?

13 April 2022 -
Marjorie Hoyaux
Head of Communication, Online & Social Media
Wealth management: when, for whom and why?

In economisch en fiscaal complexe tijden is het soms verstandig om u te laten adviseren door een vermogensbeheerder.

Ieder project heeft zijn eigen vermogenssituatie

Ieder project dat u wilt verwezenlijken hangt over het algemeen samen met een vermogenssituatie, of het nu gaat over de voorbereiding van uw pensioen, de financiering van de studies van uw kinderen, de aankoop van een goed, de opstart van uw eigen bedrijf …

Iedereen komt ooit in aanraking met vermogensplanning. Het vergt echter veel expertise en uw situatie moet nauwkeurig en regelmatig opgevolgd worden. Een goede adviseur volstaat meestal, maar indien u een groter vermogen bezit, is het aangeraden om een beroep te doen op een deskundige op het vlak van vermogensbeheer, namelijk een private banker. In de huidige economische en fiscale context wordt alles namelijk steeds complexer.

Waarom een beroep doen op een deskundige?

Een vrij groot vermogen bestaat meestal uit meerdere bouwstenen, zowel privé als professioneel en roerend of onroerend. Het beheer van een dergelijk vermogen is bijgevolg complexer, net als de juridische en fiscale aspecten die eraan verbonden zijn, en vereist een specifieke aanpak. Indien u dus geen tijd of onvoldoende kennis hebt, laat u zich best bijstaan door een deskundige of vermogensbeheerder of vertrouwt u hem het beheer van uw vermogen toe.

Hij moet een grote expertise bezitten, belangrijke verantwoordelijkheden opnemen en maatwerk leveren. En dat heeft zo zijn prijs. Maar indien alles goed gaat, zult u er een mooi rendement aan overhouden!

U moet dus kiezen naargelang uw eigen situatie, uw vermogen en wat u ermee van plan bent. Het is in ieder geval wel verstandig om de hulp van een deskundige in te roepen.


 

En bij Nagelmackers?

Oplossingen op maat

Nagelmackers Private Banking is al jarenlang gespecialiseerd in de opbouw, het beheer en de bescherming van vermogen. Vanaf 500.000 euro staat een team deskundigen voor u klaar.


Uw private banker is uw contactpersoon. Hij luistert naar uw verwachtingen, uw ambities en uw plannen en brengt ze in kaart. Naargelang uw verhaal en uw vermogen werkt hij verschillende scenario’s uit.

Nagelmackers logo on window

Vertrouwen en transparantie, ook in onze tarieven

Wij streven naar zo veel mogelijk transparantie in onze communicatie, in de samenstelling van uw portefeuille en ook in onze kostenstructuur.


Dankzij onze all-inclusive tariefformule betaalt u een globaal forfait. Dat forfait is een vast percentage op het vermogen dat u door ons laat beheren. Alle instapkosten, transactiekosten, beheerkosten en beheerlonen zijn daarin inbegrepen, met uitzondering van fiscale kosten. Wij storten bovendien op gezette tijden de retrocessies (distributievergoedingen) terug die we ontvangen van de fondsbeheerders die wij geselecteerd hebben voor uw portefeuille. Eenvoudig, transparant en duidelijk.

kennismakingsgesprek

Wenst u meer informatie over Nagelmackers Private Banking?

Kennismaken

Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 Juni 2024

Nagelmackers Invest (juni 2024)

Evy en Elisabeth Sparen & Beleggen Artikel
30 Mei 2024

Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?