Online Banking

6 februari 2023

Waarom fuseren beleggingsfondsen?

Levi Sarens

Head of Asset Management Funds

Heel wat grote beurshuizen zoals JP Morgan, Schroders, Goldman Sachs … voeren regelmatig een fusie van hun beleggingsfondsen door. Ook Nagelmackers laat als fondsbeheerder kleinere compartimenten al eens opgaan in een groter geheel. Waarom gaan fondsbeheerders over tot een fusie of ‘merger’ van fondsen? De reden is eenvoudig: wanneer het fondsvermogen te klein wordt, is het fonds niet langer kostenefficiënt, noch voor de beheerder, noch voor de beleggers die erin geïnvesteerd zijn. Levi Sarens, Head of Fund Management bij Nagelmackers geeft in een interview meer uitleg.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Wat houdt een fusie in?

Wanneer fondsen fuseren, worden alle onderliggende activa van twee of meerdere fondsen samengebracht zodat ze een groter overkoepelend geheel vormen”, steekt Levi Sarens van wal. “Het is een strategie die vaak wordt toegepast wanneer het beheerde vermogen van een fonds onder een kritische drempel gezakt is. Men mag immers niet vergeten dat zowel de beheerder als de belegger opgezadeld zitten met vaste kosten, hoe groot of klein het compartimentvermogen ook is. Fondsen laten samensmelten biedt dan een goede uitweg.

Hoe verloopt de samensmelting van beleggingsfondsen?

50 miljoen euro aan beheerde activa, dat is volgens Sarens vaak de minimumdrempel die gehanteerd wordt door fondshuizen opdat een compartiment nog enigszins rendabel zou zijn. Hij is zelf lid van de raad van bestuur van verschillende beveks. In die rol beslist hij mee over eventuele fusies.

Die herschikkingen moeten voorafgaand goedgekeurd moeten worden door de raad van bestuur van het compartiment”, benadrukt Levi Sarens. “Wanneer we het gekozen beleggingsbeleid van een fonds niet langer op een adequate manier kunnen realiseren, maken we als beheerder een kosten-batenanalyse en kan de raad van bestuur een merger stemmen. Dat biedt op termijn betere beleggingsmogelijkheden, omdat het vermogen van samengevoegde fondsen uiteraard groter is. Daardoor kunnen we onder meer de risico’s beter spreiden en hebben we toegang tot een bredere waaier aan investeringsopportuniteiten (zoals fondsen met een hoge instapdrempel).

Is een fusie interessant voor de belegger?

Sarens licht verder toe in welk opzicht beleggers ook baat hebben bij een fusie: “Het belang van onze beleggers primeert! Indien er te weinig activaspreiding is, nemen de risico’s toe. Bij een fusie proberen we er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het ‘verkrijgende’ compartiment een gelijkaardig (risico)profiel heeft en/of deel uitmaakt van dezelfde activaklasse.” Een small-capfonds zal in geval van een samensmelting veelal opgeslorpt worden door een fonds dat zich eveneens richt op bedrijven met kleine kapitalisaties.

Voorts wegen de vaste kosten van te kleine compartimenten door op het rendement van beleggers. We willen dus vermijden dat het nadelig wordt voor de aandeelhouders”, geeft Sarens nog mee.

Wenst u als belegger niet mee over te stappen?

Nagelmackers tracht bij een samensmelting van de compartimenten van de beveks die ze beheert steeds het beleggingsbeleid van deze beleggingsfondsen intact te houden en voor vergelijkbare portefeuilles te kiezen. Beleggers hebben gedurende een periode van een maand na de aankondiging van een fusie op onze website en de website van de BEAMA (‘Belgian Asset Management Association’) echter het recht om kosteloos uit het compartiment te stappen. Enkel eventuele belastingen of heffingen blijven nog verschuldigd. Alle juridische informatie en documenten van onze fondsen zijn steeds beschikbaar op onze website.

Wilt u het fondsenaanbod van Nagelmackers ontdekken? Hier vindt u een overzicht.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak