Onze beleggingsoplossingen

Als oudste bank van België gespecialiseerd in Personal & Private Banking, bezitten wij een decennialange ervaring in vermogensopbouw. Wij hebben een brede waaier aan beleggingsoplossingen in huis, waaronder onze huisfondsen. Die worden in ons aanbod aangevuld met zorgvuldig geselecteerde fondsen van derde partijen. Onze beleggingsfilosofie vormt de basis voor de samenstelling en het beheer van onze fondsen en de portefeuilles binnen vermogensbeheer.

Nagelmackers huisfondsen

 

Nagelmackers huisfondsen zijn fondsen1 die door onze experten intern beheerd worden. Wij hechten bij de screening van landen en bedrijven waarin we investeren belang aan zowel financiële als niet-financiële criteria (zoals ecologische, sociale en governance-aspecten).

Enerzijds beheren wij fondsen in directe lijnen met de nadruk op investeringen binnen Europa. Zo beschikken we bijvoorbeeld over een sterke kennis van small- en midcapbedrijven. Dankzij onze lokale verankering kunnen onze fondsbeheerders de investeringen van nabij opvolgen en fondsen snel bijsturen indien nodig. 

Anderzijds beheren wij ook verschillende multi-assetfondsen waarbij we streven naar een brede spreiding en inzetten op meerdere activaklassen. Een multi-asset-aanpak dus, om rendement en risicospreiding in balans te houden. Onze profielfondsen bestaan bovendien allen uit verschillende compartimenten, elk met hun eigen risicoprofiel. Er bestaan dus beleggingsoplossingen voor ieder type belegger, van conservatief tot eerder dynamisch.

1 Fondsen binnen een bevekstructuur die het beheer van hun beleggingsportefeuille aan de bank hebben toevertrouwd.

Nagelmackers logo on window
Modern interior

Fondsen van derden

 

Naast onze huisfondsen, bieden wij ook fondsen van externe vermogensbeheerders aan. Daar passen we onze 7 P-selectiemethode op toe, die een transparante kwantitatieve en kwalitatieve analyse van die fondsen mogelijk maakt.

Bent u op zoek naar nichebeleggingen? In ons aanbod vindt u specifieke sectoren en markten terug, maar evenzeer actuele thema’s. Zo trachten we bij Nagelmackers maximaal rekening te houden met uw beleggingsvoorkeuren en -doelen, uiteraard binnen de grenzen van uw beleggersprofiel.

Beleggingsplan

Beleggen op uw eigen ritme

  • Bouw op eigen tempo een kapitaal op.

  • Een automatische, periodieke belegging in een fonds* naar keuze, iedere maand, trimester of semester.

  • Een wijd gamma van fondsen, afhankelijk van uw risicoappetijt en de groeidoelstelling die u op lange termijn voor ogen hebt.

  • Gespreide risico’s ten opzichte van eenmalige beleggingen in fondsen in geval van volatiele of dalende markten.

Meer weten
What is the power of an investment plan

Wat is uw doelstelling?

Afspraak aanvragen