Online Banking

28 oktober 2022

Vermijd horrorverhalen in uw vermogensplanning

Astrid Dutré

Estate Planner

Onze estate planners worden regelmatig geconfronteerd met familiale situaties die uitdraaien in een ware nachtmerrie. Men vergeet soms tijdig een successieplanning uit te werken, en dat kan bij een overlijden niet alleen voor menselijk, maar ook voor zwaar financieel leed zorgen! Voorkom daarom dat gebeurtenissen uit het verleden in de toekomst nog tot spanningen kunnen leiden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hieronder leest u enkele horrorverhalen:

Het spooktestament

Patrick is weduwnaar en heeft twee kinderen, Peter en Marie. Hij wil graag zijn successie voorbereiden en stelt een testament op. Hij schrijft het zelf neer en ondertekent en dateert het. Hij bewaart het vervolgens zorgvuldig in zijn nachtkastje. Dat eigenhandig testament bevat een vrij groot legaat aan zijn goede vriendin Mia.

Na het overlijden van Patrick vinden Peter en Marie dat testament, maar ze zijn allesbehalve opgezet met dat  legaat voor Mia. Zij zullen hierdoor slechts de helft van de nalatenschap van hun vader krijgen, terwijl ze zonder testament recht zouden hebben op de volledige nalatenschap. Zo ver zal het echter niet komen. Ze verscheuren het testament en laten het verdwijnen.

Mia wist echter dat Patrick een testament had opgesteld en informeert de notaris. Die neemt contact op met het Centraal Register voor Testamenten (CRT), maar  tevergeefs, nergens is er een officieel spoor van het testament.

De nalatenschap wordt dus verdeeld tussen Peter en Marie, terwijl Mia niets erft.

Om de uitvoering van een testament te garanderen, is het dus essentieel om het voor uw notaris op te stellen of het aan hem toe te vertrouwen. De notaris zal het testament dan laten registreren in het Centraal Register voor Testamenten (CRT).

 

Wat is het Centraal Register voor Testamenten?

Het CRT is een databank die de gegevens bevat van alle notariële en internationale testamenten. Om die reden krijgt de opmaak van een notarieel testament soms de voorkeur. De notaris zal er namelijk op toezien dat uw notarieel testament ingeschreven wordt. De uitwerking ervan is dus gegarandeerd. Ook uw eigenhandig geschreven testament kan in deze database worden opgenomen, voor zover u het in bewaring hebt gegeven bij een notaris en hem of haar verzocht hebt de gegevens ervan in te schrijven in het CRT. In dat register worden enkel de gegevens over de identiteit van de erflater, de naam van de notaris en zijn kantoor en de datum van de akte opgenomen. De inhoud van het testament blijft uiteraard zolang u leeft geheim. Na een overlijden wordt het CRT geraadpleegd. Mits voorlegging van een overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst, wordt gecontroleerd of er al dan niet een testament werd bewaard bij een notaris en wordt de locatie van het testament meegedeeld.

 

Een dure nachtmerrie

Martine en Guy hebben met hun kinderen Sofie en Lucas een gesplitste aankoop gedaan van vastgoed. Martine en Guy hebben dus het vruchtgebruik en Sofie en Lucas de naakte eigendom op het goed.

Een paar jaar later komen Martine en Guy om in een auto-ongeval. De belastingdienst gaat er van uit dat het onroerend goed in volle eigendom aanwezig is in de nalatenschap van Martine en Guy en dus moeten Sofie en Lucas er successierechten op betalen.

Om die financiële nachtmerrie te vermijden, moeten Sofie en Lucas aan de belastingdienst aantonen (met ondersteunend bewijsmateriaal) dat ze de naakte eigendom wel degelijk hebben gekocht met hun eigen vermogen (persoonlijk spaargeld, krediet of voorafgaande schenking van hun ouders). Dat geldt ongeacht de periode tussen de aankoop van het vastgoed en het overlijden van hun ouders-vruchtgebruikers. Daarom is het aangeraden om tot het overlijden van hun ouders het bewijs van hun eigen vermogen (en hun rekeninguittreksels) te bewaren waarmee ze de naakte eigendom hebben betaald. In geval van een  schenking die aan de aankoop voorafging, moeten zij ook het bewijs van die schenking bewaren.

 

Het is belangrijk om de bewijzen van de gebruikte planningsinstrumenten bij te houden zodat ze juridisch en fiscaal juist toegepast kunnen worden tot en bij het overlijden van de  betrokken partijen.

De digitale kluis IZIMI is een goede manier om die documenten te bewaren.
Vergeet ook niet dat banken rekeninguittreksels slechts tien jaar bewaren. Hou dus zeker een kopie bij van je rekeninguittreksels.

 

De vampier ex-partner

Sara is gescheiden en heeft twee volwassen kinderen uit haar huwelijk: Wout en Julie. De band met haar ex-man Frederik is niet goed.

Ze schrijft gelden over naar  Wout en Julie, die  geen kinderen hebben. Ze doet een overschrijving naar hun rekening maar deze overschrijving wordt niet gedocumenteerd.

Helaas overlijdt Wout na die schenking. Hij heeft geen testament opgemaakt. De toepasselijke wettelijke erfopvolging bepaalt dat Julie de helft erft en Sara, maar ook haar ex-man Frederik, elk een kwart.

Sara kan de gelden die ze naar Wouter overschreef niet recupereren. Dat was anders geweest als in de schenkingsakte een conventioneel beding van terugkeer was opgenomen en als de geschonken goederen nog traceerbaar waren (onder meer via rekeninguittreksels). In dat geval waren de goederen teruggekeerd naar Sara’s vermogen.

 

Beter voorkomen dan genezen

Deze situaties schetsen hoe het fout kan lopen indien u op voorhand geen stappen onderneemt. Uw nabestaanden en geliefden  moeten alleen verder, maar kunnen daarbovenop geconfronteerd worden met huiveringwekkende situaties. Wanneer kinderen straks aan de deur roepen “geld of uw leven”, denk er dan aan om ook tijdig met uw planning te starten. Want “geld of uw leven” heeft vele betekenissen.

 

Wenst u meer informatie?

Of wilt u zelf ook uw vermogensplanning onder de loep laten nemen? Maak een afspraak met een van onze estate planners.

Maak een afspraak

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak