Focus Tax – Terugblik op 2023 en wat brengt 2024 ons op het vlak van beleggingsfiscaliteit?

18 December 2023 -
Solange Saghbini
Senior Tax Advisor
Focus Tax - Sunlight passing trough percentage symbol

In dit artikel overlopen we met u kort het afgelopen jaar en maken we al een sprong naar 2024 om te onderzoeken welke veranderingen of aandachtspunten er zijn.

Ondanks de vele politieke aankondigingen in 2023, zouden er volgend jaar geen diepgaande fiscale wijzigingen komen voor uw beleggingen*.

Zowel voor de beurstaks (kortweg TOB), als de roerende voorheffing die de bank inhoudt op uw roerende inkomsten en de jaarlijkse taks op effectenrekeningen zijn er voorlopig geen veranderingen te signaleren, noch voor de tarieven, noch voor de belastbare grondslag of de principes.

Hetzelfde geldt voor de personenbelasting: de fiscale korven en voordelen gekoppeld aan uw beleggingen blijven in hun huidige vorm bestaan. Denk bijvoorbeeld aan uw pensioensparen, de mogelijkheid om een deel van de roerende voorheffing ingehouden op dividenden van individuele aandelen te recupereren en de vrijgestelde schijf van interesten op uw gereglementeerde spaarrekeningen. De bedragen van die fiscale korven werden de afgelopen twee jaar bevroren (inclusief in 2023), maar zouden in 2024 opnieuw geïndexeerd worden.

Voor nieuwe kredieten die vanaf 1 januari 2024 afgesloten worden, verdwijnt het huidige voordeel van het ‘langetermijnsparen’, waarbij u een belastingvermindering geniet indien het krediet – dat gelinkt is aan de aankoop van een tweede verblijf of opbrengsteigendom – aan een aantal voorwaarden voldoet. De gewone interestaftrek waardoor het onroerend inkomen geheel of gedeeltelijk geneutraliseerd wordt, blijft wel bestaan.

Op beleggingsvlak werd in augustus een fiscaal voordelige staatsbon op één jaar uitgegeven. Deze staatsbon geniet van een verlaagde roerende voorheffing van 15%. Tekende u op dat product in via uw financiële instelling, dan telt die staatsbon mee voor de berekening van de effectentaks (0,15%).

Ook in 2024 zult u bij de keuze van uw beleggingen waarschijnlijk rekening houden met de toepasselijke fiscaliteit, maar uiteraard mag dat niet uw enige drijfveer zijn.

De fiscale regularisatie loopt ten slotte op 31 december 2023 ten einde. Of en hoe er vanaf 1 januari 2024 nog zal kunnen geregulariseerd worden, is op dit moment niet duidelijk.

Wij houden u uiteraard via de actua-artikelen op onze website op de hoogte indien er nog belangrijke wijzigingen doorgevoerd worden.

Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze adviseurs.

* Noot van de redactie: op basis van de informatie waarover we op 14/12/2023  beschikken.


Gerelateerde artikels

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background. Erfenis en fiscaliteit Artikel
17 Juni 2024

De levensverzekering in uw successieplanning

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo