Gewaarborgde rentevoet - Tak 21

Hebt u een som geld aan de kant staan en wenst u te sparen met het oog op stabiliteit, een gunstige fiscaliteit en successie? De tak 21-spaarverzekering combineert die elementen door uw geld te laten renderen aan een gewaarborgde rentevoet (waarop de verzekeringsmaatschappij een beheervergoeding in mindering brengt) op de nettopremies (na aftrek van taksen en kosten) en een eventuele jaarlijkse winstdeelname en een recht op terugbetaling van het kapitaal.

Kenmerken

  • Levensverzekeringsproduct met recht op terugbetaling van het kapitaal, een gewaarborgde rentevoet en eventuele winstdeelname. Een polis met een lagere gewaarborgde rentevoet (die uitzonderlijk ook 0% kan bedragen) wordt doorgaans gecompenseerd door een hogere winstdeelname. Een polis met een hogere gewaarborgde rentevoet heeft doorgaans dan weer een lagere winstdeelname. Uw adviseur helpt u het product kiezen dat het beste bij u past.

  • Geen roerende voorheffing verschuldigd op uw rentes als u uw reserve niet afkoopt tijdens de eerste 8 jaar. Indien u afkoopt voor de eerste 8 jaar van het contract, dan betaalt u 30% roerende voorheffing op een fictieve rente van 4,75% op elke storting. 

  • U kunt geld storten op uw eigen tempo, eenmalig of periodiek.

  • U kunt bijkomende verzekeringswaarborgen onderschrijven zoals overlijden of invaliditeit.

Verschil met tak 23

  • Bij tak 23 belegt u in een verzekering met onderliggend beleggingsfondsen en kan uw kapitaal potentieel sneller aangroeien. U loopt wel het risico dat uw kapitaal ook daalt als de financiële markten dalen.

  • De verzekeringsmaatschappij van uw tak 21-spaarverzekering gaat een resultaatverbintenis aan en waarborgt uw kapitaal en de rentevoet op uw nettopremies.

  • Een spaarverzekering van tak 21 valt onder het ‘Stelsel voor de bescherming van deposito’s en financiële instrumenten’. Uw spaarreserve wordt beschermd tot 100.000 EUR per verzekeringsmaatschappij.

Risico’s

  • Deze spaarverzekering is enkel geschikt indien uw beleggingshorizon minstens 8 jaar (+1 dag) is.

  • Het deel van uw spaarreserve hoger dan 100.000 EUR is niet beschermd in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij.

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background.

Tak 21 voor uw successie

Een levensverzekering is ook een handig instrument om aan successieplanning te doen. U kunt onder andere verschillende begunstigden aanduiden. Ze is ook erg handig om een zekere controle te behouden na een schenking.


Welke voordelen biedt een levensverzekering in het kader van successieplanning?

Ontdek de voordelen in onze flyer "De levensverzekering in uw successieplanning".

Flyer openen