Dakfondsen

Een actief beheer in functie van de tendenzen op de verschillende internationale aandelen- en obligatiemarkten om uw vermogen op lange termijn te laten groeien.

Profile funds

Een goede risicospreiding dankzij gediversifieerde fondsen die beleggen in verschillende andere beleggingsfondsen. 

Dakfondsen bieden doorgaans meerdere compartimenten aan met een andere risicobenadering om te beantwoorden aan de noden van de verschillende beleggerstemperamenten: van voorzichtig naar erg dynamisch.

van voorzichtig naar erg dynamisch

De verschillende gamma’s van profielfondsen* gecommercialiseerd door Nagelmackers worden gekenmerkt door een hoge mate van diversificatie van de beleggingen (regio’s en sectoren) en door een beleggingsbeleid en beleggingsstrategieën die, wat aandelen betreft, bijvoorbeeld kunnen onderscheiden worden door:

  • hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven waarvan de aandelen op de markten ondergewaardeerd zijn (‘value’-aanpak) of

  • hoofdzakelijk te beleggen in (met name duurzame) bedrijven/sectoren die juist gewaardeerd worden, maar met een sterk toekomstig groeipotentieel (‘growth’-aanpak) of

  • te beleggen op basis van een flexibele aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met marktopportuniteiten en waarbij zowel ondergewaardeerde aandelen, als aandelen van bedrijven met sterk toekomstig groeipotentieel worden geselecteerd (‘blend’-aanpak).

Onze dakfondsen beleggen in zowel actief als passief beheerde fondsen en individuele lijnen.

Instappen kan al vanaf 1 euro.

* Profielfondsen = (dak)fondsen met een beleggingsbeleid gericht op klassieke beleggersprofielen zoals ‘conservative’, ‘balanced’, ‘growth’ of ‘full equity’ 

De informatie op deze pagina houdt geen rekening met de financiële situatie, de kennis en de beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Elke potentiële belegger wordt daarom uitgenodigd bijkomende informatie in te winnen bij zijn Nagelmackers-adviseur.