Team Estate Planning

Onze estate planners stellen hun ervaring en kennis te uwer beschikking om optimaal te voldoen aan uw behoeften.

Team Estate Planning

Foto: Astrid Dutré, Pieter Haine, Solange Saghbini, Sophie Slits.

 

Om uw vermogen goed te beheren, is het belangrijk rekening te houden met de juridische en fiscale aspecten die gelinkt zijn aan de opbouw, het beheer en de overdracht van dat vermogen.

Onze specialisten van Estate Planning begeleiden u bij:

  • De structurering van uw privé- en professionele tegoeden;

  • De planning van de overdracht van uw vermogen.

Samen uw behoeften in kaart brengen

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek luisteren wij naar uw verhaal en uw verwachtingen. U hebt de mogelijkheid om concrete vragen te stellen en we gaan na of u verdere stappen wenst te zetten voor uw vermogens- en/of successieplanning. In dat geval verzamelen we informatie over uw persoonlijke en familiale situatie en stellen eventueel al een overzicht op van uw roerend, onroerend en professioneel vermogen. Tot slot bepalen we samen uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

Pieter Haine, Estate planner at Nagelmackers

U wenst dat we voor u een plan op maat uitwerken?

Ons team zal uw plan opmaken en schriftelijk overmaken rekening houdend met de wetgeving rond het geven van raad over financiële planning. U verneemt meer over dit onderwerp in de volgende documenten:

Maak een afspraak Maak kennis met Nagelmackers