Professionele leningen en kredieten

Denkt u eraan om te investeren in een onroerend goed, of om een nieuwe bedrijfswagen of machine aan te kopen? Of misschien bent u op zoek naar een oplossing om uw groei te financieren en een eventueel liquiditeitstekort op te vangen? Wat uw projecten ook zijn, Nagelmackers heeft de kredietformule die bij u past. Onze ervaren business bankers helpen u de beste keuze te maken voor de financiering van uw bedrijfsactiviteit.

It's time again for individuals' tax returns

Investeringskrediet

Een investeringskrediet is een kredietvorm op middellange of lange termijn (tussen 1 en 20 jaar) die doorgaans wordt afgesloten voor relatief grote investeringsprojecten. Het kan dienen voor de financiering van gebouwen, machines, uitrusting, de overname of opstart van een commerciële activiteit of de wedersamenstelling van een bedrijfskapitaal om de financiële structuur van uw onderneming te optimaliseren.

Bekijk de informatiefiche

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling wordt gebruikt om activa met een kortere levensduur te financieren. Bijvoorbeeld voor een auto, vrachtwagen of kantoormateriaal. De duur van de lening is afhankelijk van de economische levensduur van het gefinancierde object. Het kapitaal wordt in één keer vrijgegeven op basis van de voorgelegde facturen. De terugbetaling gebeurt door vaste maandelijkse aflossingen.

Bekijk de informatiefiche

Kaskrediet

Een kaskrediet is een toestemming van de bank om in debet te gaan op uw rekening tot een bepaald bedrag en tegen bepaalde voorwaarden. Met een kaskrediet kunt u tijdelijke liquiditeitstekorten financieren die zich voordoen tijdens de exploitatiecyclus van uw onderneming en waarvan de grootte en de duur niet exact vooraf gekend zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een tijdelijk tekort op te vangen tussen de betaling van leveranciers, lonen, sociale bijdragen en de betaling door de klant.

Bekijk de informatiefiche

Straight Loan

Een Straight Loan of voorschot op vaste termijn is een eenvoudige kredietvorm op korte termijn waarbij de bank u voor een bepaald bedrag een vast voorschot ter beschikking stelt, voor een bepaalde of onbepaalde duur en tegen een bepaalde interestvoet.

Met een Straight Loan kunt u de tijdelijke liquiditeitstekorten financieren die tijdens de exploitatiecyclus van uw onderneming ontstaan, op voorwaarde dat u exact weet welk bedrag u nodig hebt en wanneer u het bedrag zult kunnen terugbetalen.

Straight Loans worden meestal toegestaan binnen een wederopneembare lijn met of zonder einddatum. Daarbinnen kunt u opnames doen met een looptijd van 1, 3, 6 of 12 maanden en waarvoor de rentevoet wordt vastgesteld op basis van de Euribor-marktrente, verhoogd met een bepaalde marge.

Bekijk de informatiefiche

Bankgarantie

Bij een bankgarantie verbindt de bank zich ertoe om in het kader van een ondernemings- of cliëntenovereenkomst onder bepaalde voorwaarden een bepaalde som te betalen voor de rekening van uw onderneming, indien u uw verplichtingen tegenover de andere partij niet kunt naleven.

Bekijk de informatiefiche

Financiering van betaald verlof en eindejaarspremies

Met dit krediet kunt u betaald verlof en eindejaarspremies financieren zonder de cashflow van uw onderneming te beïnvloeden. Door de betaling van de premies en het betaald verlof te spreiden over 12 maanden, hoeft u noodzakelijke investeringen voor de evolutie van uw onderneming niet uit te stellen.

MAAK EEN AFSPRAAK Maak kennis met Nagelmackers