Woonkrediet: zes essentiele vragen

28 Februari 2022 -
Marjorie Hoyaux
Head of Communication, Online & Social Media
Home loan

Hebt u plannen om een huis of een appartement te kopen, te laten bouwen of te renoveren? We beantwoorden zes essentiële vragen over het woonkrediet.

1. Wat is een woonkrediet?

Een woonkrediet dient voor de financiering van de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed, voornamelijk bestemd voor privégebruik. Het is een krediet op lange termijn, dat altijd samengaat met een hypothecaire waarborg.

2. Wat is een hypothecaire waarborg?

Er bestaan drie soorten hypothecaire waarborgen. In elk van deze gevallen wordt de waarborg verleend door de eigenaar van het onroerend goed.

 • De hypothecaire inschrijving: de hypotheek wordt bij de notaris opgesteld met een authentieke akte en ingeschreven in de registers van het kantoor van bewaring der hypotheken. Met deze waarborg geeft de eigenaar de bank de mogelijkheid om het gehypothekeerde goed te verkopen als hij, zelfs na aangetekende aanmaningen, zijn lening niet meer afbetaalt. Een hypothecaire inschrijving wordt steeds voor 30 jaar genomen.

Bij Nagelmackers wordt deze hypotheek niet enkel genomen als garantie voor een woonkrediet waarvoor het onroerend goed waarborg staat, maar eveneens voor alle andere verbintenissen die u zou kunnen aangaan tegenover ons (lening op af betaling om een auto te kopen, werken uit te voeren …).

 • De hypothecaire volmacht wordt eveneens bij de notaris met een authentieke akte opgesteld. De eigenaar geeft zijn onvoorwaardelijke toelating om een hypotheek op het onroerend goed te nemen, zodra de bank dat nodig acht.
 • De hypothecaire belofte wordt met een onderhands contract opgesteld. Voor deze waarborg is dus geen tussenkomst van de notaris nodig. De eigenaar belooft de bank een hypotheek te verlenen zodra de bank dat vraagt. Een hypothecaire belofte wordt tegenwoordig zelden gebruikt.

3. Waarom een woonkrediet nemen?

Een woonkrediet dient uitsluitend voor de verwerving of bewaring van een onroerend goed. Onder ‘verwerving’ of ‘bewaring’ wordt verstaan:

 • de aankoop, bouw of renovatie/verbouwing van een onroerend goed;
 • de betaling van de successie- en schenkingsrechten op een onroerend goed;
 • de overname van het eigendomsaandeel van een onroerende goed van een ex-partner (dus de betaling van de opleg);
 • de herfinanciering van een bestaand woonkrediet bij een andere financiële instelling.

4. Waarom een kredietopening?

Woonkredieten worden altijd verleend in de vorm van een kredietopening. Dat wil zeggen dat Nagelmackers u over een geldsom laat beschikken afhankelijk van de manier waarop u uw goed verwerft (verkoop uit de hand, aankoop op plan, bouw, openbare verkoop …).

5. Wie kan een woonkrediet nemen?

Elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn sociale status (loontrekkende, zelfstandige, vrije beroepsbeoefenaar …) kan bij Nagelmackers een woonkrediet afsluiten, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • in België gedomicilieerd zijn op het ogenblik dat het kredietcontract wordt afgesloten;
 • een onroerend goed hoofdzakelijk voor privégebruik verwerven of bewaren;
 • over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikken;
 • een hypothecaire waarborg toestaan.

6. Hoeveel kunt u lenen?

Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van uw terugbetalingscapaciteit, de eigen middelen die u wilt investeren en de waarde van het onroerend goed.

Uw adviseur zal samen met u uw persoonlijke situatie en uw project analyseren. Hij kijkt daarbij naar uw beroepsinkomsten, uw eventuele rente- of huurinkomsten, uw kosten, zoals bestaande leningen … Op die manier kan hij uw terugbetalingscapaciteit voor uw nieuwe project het best inschatten.

De afbetalingsmodaliteiten zoals de looptijd, de rentevoet, het bedrag van de maandelijkse aflossing en andere worden bepaald in een overeenkomst, die als bijlage wordt opgenomen in de akte van kredietopening.

Lenen Meer weten

Gerelateerde artikels

Solar panels being installed on a roof Lenen Artikel
07 November 2023

Nagelmackers steunt de lancering van de website ConsumentenKredietVoorMorgen.be

Financier de aankoop van uw professionele voertuig Lenen Artikel
29 Augustus 2023

Financier de aankoop van uw professionele voertuig

Mortgage credit Lenen Artikel
07 Februari 2023

Wat is JKP? En wat betekent het voor uw hypothecair krediet?