Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

4 januari 2016

Wat verandert er voor uw geld vanaf 1 januari in 10 punten?

1. Het nettosalaris van de werkende mens stijgt dankzij de taxshift 

De werkenden zien hun nettosalaris stijgen dankzij de taxshift. Het nettobedrag van die stijging varieert naar gelang hun huidige brutosalaris. Ontdek wat er voor u verandert op mijntaxshift.be.

Wilt u meer informatie over de taxshift? Klik hier

2. Minimumpensioen stijgt met 2%

De minimumpensioenen van de werknemers en van de zelfstandigen worden met 2% verhoogd. De pensioenen die aanvang hebben genomen vóór 1995 worden bovendien verhoogd met 1% en de pensioenen die aanvang hebben genomen in 2010 met 2%. Deze verhogingen gelden enkel indien betrokkene niet geniet van het minimumpensioen, omdat dit dus al met 2% wordt verhoogd.

3. De maximale waarde van maaltijdcheques stijgt van 7 naar 8 euro

De maximale waarde van de maaltijdcheque stijgt tot 8 euro. Bovendien worden enkel nog elektronische maaltijdcheques aanvaard.

4. Ecocheques worden ook elektronisch

De ecocheques staan voortaan op dezelfde elektronische betaalkaart als maaltijdcheques. Dat vergemakkelijkt het gebruik. Papieren ecocheques mogen wel nog verdeeld worden.

5. Dienstencheques worden geregionaliseerd

Dienstencheques zijn voortaan een gewestelijke bevoegdheid. De prijs verandert niet: die blijft op 9 euro. Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben besloten de uitreiking ervan toe te vertrouwen aan Sodexo. Meer informatie vindt u op www.dienstencheques2016.be

6. Wallonië vervangt woonbonus door wooncheque

Om meer te weten te komen over deze wooncheque, klik hier

Dit onderwerp komt nog uitgebreid aan bod in ons dossier ‘Vastgoed 2016’, dat eind februari verschijnt. Een andere wijziging betreft de registratierechten die vanaf de derde woning stijgen van 12,5% naar 15%.

7. In Vlaanderen vervalt de voorwaarde ‘enige woning’ voor de woonbonus

Het toepassingsgebied van de woonbonus wordt verruimd tot elke eigen woning, ongeacht of het een eerste, tweede of derde woning betreft … en voor zover de woning wordt bewoond door de kredietnemer bij de betaling van de leningsuitgaven.

Meer weten? Raadpleeg

Dit onderwerp komt ook nog uitgebreid aan bod in ons dossier ‘Vastgoed 2016’, dat eind februari verschijnt.

8. Het btw-tarief voor woningrenovatie stijgt naar 21%

Het btw-tarief van 6% is voortaan enkel nog van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar. Het btw-tarief voor de renovatie van woningen tussen de 5 en 10 jaar oud stijgt van 6 naar 21%.

9. Werkgevers zijn niet meer verplicht een rendement van 3,25% te waarborgen op groepsverzekeringen

10. Voor plastische chirurgie geldt voortaan een btw-tarief van 21%

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel voorzien indien de plastische chirurgie deel uitmaakt van een reconstructie.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak