Maak een afspraak

31 maart 2020

Informatie over de maatregelen genomen in het kader van uitstel van de terugbetaling van professionele of hypothecaire leningen

Bart Beeusaert

Directeur Marketing & Communicatie

Op 22 maart kondigden de Belgische nationale Bank en de minister van Financiën aan dat ze financiële steun zouden bieden aan burgers en aan Belgische bedrijven die het door de coronacrisis moeilijk hebben met het terugbetalen van hun professionele of hypothecaire lening.

Nagelmackers werkt momenteel, samen met de hele financiële sector en de overheidsinstanties, de implementatie van dit engagement uit. Daardoor zullen we onze cliënten op een uniforme manier kunnen informeren en helpen.

Momenteel zijn nog niet alle praktische details van deze financiële steun duidelijk bepaald. We informeren u zodra we hier meer over weten.

Cliënten (particulieren en bedrijven) die van deze steunmaatregelen willen gebruikmaken, zullen gevraagd worden om contact op te nemen met hun adviseur. Op dit moment is het echter nog niet nodig om deze laatste te contacteren.

We nodigen u ook uit om geregeld onze website te raadplegen. We werken die regelmatig bij om u steeds geïnformeerd te houden.

Klik hier om het bericht van Febelfin te lezen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak