Hoe verwerft u uw onroerend goed?

15 Februari 2022 -
Marjorie Hoyaux
Head of Communication, Online & Social Media
How do you acquire your property?

Wilt u een huis of appartement kopen en vraagt u zich af hoe het aankoopproces van onroerend verloopt? 

We geven een overzicht van de verschillende fases bij een verkoop uit de hand.

Koop- en verkoopbelofte

Deze stap is louter facultatief. Het is dus perfect mogelijk om een verkoopovereenkomst te sluiten zonder op voorhand een koop- of verkoopbelofte te hebben gedaan. Hebt u interesse in een pand dat te koop staat? Dan begint u met een koopbelofte voor te leggen. Dat is een eenzijdige belofte die enkel bindend is voor u, gedurende de hele looptijd van uw aanbod. Daarom is het belangrijk ook exact de looptijd van dat koopaanbod vast te leggen. De verkoper daarentegen is niet gebonden: hij is vrij het voorstel te aanvaarden of te weigeren.

U kunt in de koopbelofte een of meerdere opschortende clausules opnemen die bepaalde voorwaarden stellen. Uw aanbod is dan enkel geldig indien aan de voorwaarde(n) is voldaan. Een gebruikelijke opschortende clausule die niet verplicht maar wel aan te raden is, is de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een krediet.

Het is ook mogelijk dat de verkoper u een eenzijdige belofte doet: een verkoopbelofte. Daarmee belooft de verkoper zijn goed aan u te verkopen tegen een bepaalde prijs.

Zodra de verkoper uw koopbelofte aanvaardt, of u de verkoopbelofte van de verkoper aanvaardt, is de verkoop definitief (tenzij de verkoop afhangt van bepaalde opschortende voorwaarden die nog moeten worden vervuld).

Verkoopovereenkomst via de notaris

Na de verkoopbelofte wordt er meestal een verkoopovereenkomst afgesloten, waarbij een authentieke akte wordt ondertekend bij de notaris.

Indien het mogelijk is onmiddellijk een verkoopovereenkomst te ondertekenen, raden wij dat sterk af zonder dat een notaris vooraf het document heeft gelezen en goedgekeurd. Want zodra de verkoopovereenkomst wordt ondertekend, is de verkoop een feit en kunnen koper en verkoper niet meer terug.

De notaris zal een aantal zaken controleren. Op het ogenblik dat de overeenkomst wordt ondertekend voor de notaris, stort u een voorschot. Het bedrag zal apart gehouden worden op een rekening bij de notaris tot de datum van de authentieke akte.

Termijn tussen de overeenkomst en de authentieke akte

Nadat u en de verkoper de verkoopovereenkomst ondertekend hebben, kunt u een datum overeenkomen voor het verlijden van de akte. Er wordt geen wettelijke termijn opgelegd tussen de overeenkomst en de notariële akte, dus u kunt die datum in principe zelf kiezen. Vergeet wel geen rekening te houden met de fiscale termijn.

Het Wetboek der registratierechten bepaalt immers dat de verkoop geregistreerd moet worden binnen 4 maanden na de ondertekeningsdatum. Het is dus aan te raden een termijn van 4 maanden vast te leggen tussen het ondertekenen van de overeenkomst en het verlijden van de akte.

U kunt voor een kortere termijn kiezen, maar vergeet geen rekening te houden met de tijd die de notaris nodig heeft om bepaalde administratieve opzoekingen te doen, de termijn die bepaalde financiële instellingen opleggen voor het toekennen van kredieten … Voor een kortere termijn kiezen houdt zelfs een risico in: indien u om een bepaalde reden die termijn niet kunt naleven, moet u eventueel nalatigheidsinteresten betalen.

Authentieke akte

Of u nu een koopbelofte deed die werd aanvaard, of zelf een verkoopbelofte hebt ondertekend en of u daarna al dan niet de overeenkomst hebt ondertekend: u moet een authentieke akte ondertekenen voor de notaris.

De dag van het ondertekenen van de akte leest de notaris u de akte voor en geeft hij u alle nodige uitleg. U betaalt de aankoopprijs en de notariskosten. De verkoper(s) en u ondertekenen vervolgens de akte in één exemplaar, waarna u een kopie ontvangt. 

Op dat ogenblik zijn felicitaties op hun plaats: u bent eigenaar geworden van een onroerend goed!

Wilt u meer informatie? Raadpleeg www.notaris.be, de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Denkt u eraan om een onroerend goed te kopen? Praat erover met een van onze adviseurs. Hij zal u met plezier meer uitleg geven over de verschillende mogelijkheden en formules én over onze interessante tarieven.


Gerelateerde artikels

Solar panels being installed on a roof Lenen Artikel
07 November 2023

Nagelmackers steunt de lancering van de website ConsumentenKredietVoorMorgen.be

Financier de aankoop van uw professionele voertuig Lenen Artikel
29 Augustus 2023

Financier de aankoop van uw professionele voertuig

Mortgage credit Lenen Artikel
07 Februari 2023

Wat is JKP? En wat betekent het voor uw hypothecair krediet?