Online Banking

4 februari 2021

Hoe zorgt u levenslang voor een extra inkomen na uw pensioen?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Een kloof overbruggen…

Eens we met pensioen zijn, willen we allemaal graag onze projecten blijven uitvoeren en volop genieten van het leven. Indien u echter uw actieve levensstijl wilt behouden, moet u rekening houden met de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijk pensioen. Die kloof kan oplopen tot meer dan 50%. U hebt misschien reeds een pensioenspaarverzekering in tak 21 afgesloten om die realiteit het hoofd te bieden. Dat is een goed begin… Maar wist u dat er een bijkomende of alternatieve oplossing bestaat, mogelijk rendabeler, die u een levenslang inkomen biedt?

 

Het levenslange inkomen van NN Lifelong Income

Dankzij het NN Lifelong Income kunt u na uw pensioen de vruchten blijven plukken van uw belegging: u investeert één keer en ontvangt elke maand een bijkomend inkomen. Een leven lang.
Om in aanmerking te komen moet u tussen 50 en 80 jaar oud zijn op het moment dat u intekent en moet u minstens 50.000 EUR beleggen.

 

Hoe werkt het?

  • U investeert een unieke bruto premie (voor aftrek van kosten en belastingen) van minimum 50.000 EUR in een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds.
  • Het bedrag van de premie en uw leeftijd bij het intekenen bepalen het bedrag van de gegarandeerde rente die u ontvangt.
  • De gegarandeerde rente wordt levenslang uitbetaald, of u nu 80 of 110 jaar wordt.
  • U kiest zelf de periodiciteit van uw rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
  • Elk jaar wordt uw rente gereëvalueerd¹. Het goede nieuws is dat die in geen geval zal dalen: hij blijft ofwel hetzelfde, ofwel stijgt hij². Uw kapitaal is echter niet gewaarborgd³.
  • In geval van overlijden³ gaat uw resterende kapitaal niet verloren. Na uw overlijden ontvangen uw erfgenamen de eventuele resterende reserve van het contract. Dat kan in positieve of negatieve zin verschillend zijn van uw initiële investering.

Focus op het mechanisme

NN zal uw inkomen betalen met behulp van het bedrag dat u belegde.
Concreet betekent dat dat uw kapitaal geleidelijk aan zal verminderen. Om die vermindering tegen te gaan, investeert NN uw kapitaal in een beleggingsfonds dat beheerd wordt door experten, om toegevoegde waarde te genereren. Daarom wordt dit product beschouwd als een beleggingsverzekering van het type ‘tak 23’. Hou echter rekening met het risico dat uw kapitaal in waarde kan dalen.

 

Financiële gemoedsrust, wat er ook gebeurt!

Dankzij NN Lifelong Income hebt u dus de zekerheid dat u bovenop uw pensioen een gegarandeerd bedrag krijgt, wat er ook gebeurt en hoelang u ook leeft. Pensioen gaat niet over een nieuw leven beginnen. Het is geen radicale breuk, maar eerder een verderzetting van uw actieve leven waarbij u graag dezelfde levensstijl behoudt.

U kunt bijkomende informatie vinden over deze verzekering (voordelen, risico’s, voorwaarden, voorbeelden van rente …) in de informatiebrochure  en op de specifieke pagina op de website van NN, die onder andere het document met essentiële informatie bevat. Raadpleeg ook de kosten verbonden aan dit product op de Algemene Tarieflijst .

De informatie die in dit artikel voorkomt houdt geen rekening met de financiële situatie, de ervaring, de kennis of de beleggingsdoelen eigen aan elke investeerder. Het is dus essentieel dat u contact opneemt met uw adviseur. Hij zal u dit product enkel aanraden indien het in overeenstemming is met uw beleggersprofiel.

Interesse? Neem contact op met uw adviseur. Hij bekijkt graag samen met u de oplossingen die het beste aan uw behoeften beantwoorden.

 

¹ De rente wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract gereëvalueerd. Die reëvaluatie gebeurt in functie van de prestatie van het fonds en de evolutie van het reserve beschikbaar binnen uw contract.
² Behalve bij gedeeltelijke of volledige opname van de beschikbare reserve door de verzekeringsnemer.
³ Na uw overlijden ontvangen de begunstigden de eventuele resterende reserve van het contract. Dat bedrag zal daarna onderworpen worden aan eventuele belastingen en successierechten. Afhankelijk van de evolutie van het fonds, de periode waarin de rente werd ontvangen en de afhouding van de kosten, kan het evenwel zijn dat de reserve van het contract herleid is tot nul.
⁴ Raadpleeg voor meer details het Essentiële-Informatiedocument en het document Andere Precontractuele Informatie.

Bron: NN
https://www.nn.be/nl/particulieren/pensioen/nn-lifelong-income-trakteer-jezelf-regelmatig-op-een-stukje-rente
https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/hoe-zorg-je-levenslang-voor-een-extra-inkomen-na-je-pensioen#

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak