Online Banking

6 juni 2019

Hervorming vennootschapsrecht: binnenkort nieuwe regels voor de winstuitkeringen van uw bvba!

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) trad op 1 mei in werking en zorgt voor een grondige hervorming van het vennootschapsrecht.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor bestaande vennootschappen zijn de meeste nieuwe bepalingen pas vanaf 1 januari 2020 van toepassing, met de verplichting om de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 in lijn te brengen met de nieuwe regelgeving.

De bvba werd grondig aangepakt. Die zal flexibeler worden en mede daardoor waarschijnlijk de basisvennootschap bij uitstek. Vanaf 1 januari wordt de term ‘bvba’ bovendien gewijzigd in ‘bv’.

Wat indien u in de toekomst liquiditeiten van uw bvba naar uw privévermogen wenst over te dragen?

Principiële onbeschikbaarheid eigen vermogen

Vanaf 2020 verliezen het volstorte kapitaal en de wettelijke reserve van uw bvba hun huidige statuut en worden ze van rechtswege omgezet in een ‘statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening’.

Voortaan wordt er dus niet meer gesproken over een kapitaalsvermindering, maar over de uitkering van eigen vermogen aan de aandeelhouders. Die uitkering zal slechts kunnen plaatsvinden na een statutenwijziging waarin de beschikbaarheid van dat eigen vermogen wordt voorzien.

Dubbele test voor elke winstuitkering

Vanaf 2020 zal elke uitkering een dubbele test moeten doorstaan: de nettoactief- of balanstest (die reeds onder een andere vorm bestond) en de liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan zal, om te voldoen aan die tweede test, moeten nagaan of de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens 12 maanden, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.

Aangezien het begrip ‘kapitaal’ verdwijnt, geldt de dubbele test niet alleen voor de toekenning van dividenden en tantièmes, maar ook voor de uitkering van wat de aandeelhouders oorspronkelijk hadden ingebracht!

In de praktijk …

Beschikt uw bvba over liquiditeiten die u op korte of middellange termijn zou willen uitkeren? Wacht dan niet langer en praat erover met uw accountant!
In 2019 kan dit nog zonder de verplichtingen uit het nieuwe wetboek:

  • geen liquiditeitstest;
  • geen onmiddellijke aanpassing van de statuten indien het een kapitaalsvermindering betreft.

Hebt u nog vragen over het beheer van de liquiditeiten van uw vennootschap? Maak dan een afspraak met uw adviseur.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak