Vermogensbegeleiding voor zelfstandigen en ondernemers

26 Juni 2024 -
Jordy Meurisse
Business banker
A young entrepreneur presenting her business case to a Nagelmackers advisor

Nagelmackers biedt haar zelfstandige cliënten, ondernemers en vrije beroepers een 720°-aanpak. Daarbij worden cliënten begeleid en geadviseerd vanuit hun totaalvermogen, dus zowel het privévermogen als het professioneel vermogen.  Op elk vlak genieten ze de deskundige ondersteuning van enerzijds een private banker, en anderzijds een business banker. Op die manier kunnen beide vermogens (particulier en zakelijk) maximaal op elkaar afgestemd worden.

Uw verhaal is onze leidraad

De private bankers bij Nagelmackers werken nauw samen met onze business bankers wanneer ze professionele cliënten benaderen. Zo kunnen we cliënten een totaalaanpak op maat bieden. “Wanneer een private banker aan prospectie doet in onze regio, kijkt hij of zij met welke ondernemingen we graag verder kennis willen maken. Vervolgens maak ik een analyse op van het bedrijfsprofiel”, zo vertelt Jordy Meurisse, business banker bij Nagelmackers. Maar natuurlijk kennen we ook graag het verhaal achter de cijfers en luisteren we geboeid naar de ondernemer. “We krijgen op die manier een zeer concreet beeld van het bedrijf en kunnen dan gerichte vragen stellen en oplossingen bieden wanneer we een eerste gesprek hebben met een potentiële cliënt. Kunnen meedenken in het verhaal is essentieel! Daarom gaan we vaak ook samen met de private banker op stap en kunnen we meteen elk onze eigen expertise benutten.”

 

"Het is belangrijk dat we elkaar aanvullen"

 

Vermogensbegeleiding voor uw privé- en professioneel vermogen

Tijdens een dergelijk eerste gesprek is het essentieel de cliënt zo goed mogelijk te leren kennen en zijn verwachtingen in kaart te brengen. De private banker legt zich meer toe op de privé- en familiale situatie: de kinderen en/of kleinkinderen, de persoonlijke projecten en ambities van cliënten en hun toekomstperspectief. Jordy neemt als business banker de professionele kant onder de loep: wat zijn daar de verwachtingen en vooruitzichten? Welke kant wil het bedrijf uit? Zijn er investeringen gepland? Worden andere activiteiten opgestart? En hoe kunnen de liquiditeiten uit de vennootschap aan het werk worden gezet? Jordy Meurisse: “Het is belangrijk dat we elkaar aanvullen en inspelen op de verschillende verwachtingen van de cliënt. Omdat we een overzicht hebben van de privé- en professionele situatie, kunnen wij bijvoorbeeld een privéproject gaan structureren met beleggingen die we in de vennootschap opbouwen als daar voldoende ruimte voor is.”

A young entrepreneur having a meeting with a Nagelmackers advisor

Interne en externe deskundigen

De 720°-aanpak van Nagelmackers focust niet enkel op onze interne experten. “Na het kennismakingsgesprek volgt vaak ook een gesprek met de accountant van de cliënt. Hij of zij kan ons nog verder informeren over de precieze interpretatie van de bedrijfscijfers en de toekomstvisie. Ondernemers kennen de details van hun financiële situatie niet altijd even goed of hebben er onvoldoende ervaring mee. Daarom slaan we graag de brug met die externe experten zodat we allemaal op dezelfde lijn zitten om het verhaal van de ondernemer verder vorm te geven. Zo ontzorgen we onze cliënten maximaal, maar uiteraard ligt de beslissingsbevoegdheid telkens bij de klant”, vervolgt Jordy Meurisse.

"We bekijken altijd het volledige plaatje"

 

Pensioenopbouw en bedrijfsoverdracht

“Belangrijk is ook om in verdere gesprekken te polsen naar de toekomstvisie van de ondernemer. Tijdens hun carrière is het broodnodig om in te zetten op pensioenopbouw, bijvoorbeeld door middel van de tweede pensioenpijler en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Maar ook reserves aanleggen via een liquidatiereserve, investeringen in vastgoed of beleggingen binnen de vennootschap zijn mogelijk”, legt Jordy uit. “We bekijken uitgebreid met de cliënt welke opties zich aanbieden, in functie van zijn projecten en risico-appetijt. We bekijken altijd het volledige plaatje, rekening houdend met de privé vermogensopbouw en familiale situatie.”

Onze dienst Estate Planning ondersteunt ondernemers daarnaast ook bij de familiale planning en bescherming van hun vermogen. Is er reeds een zorgvolmacht voorzien? Wat zijn de opties bij het schenken van een gedeelte van het vermogen? Wat bij de overdracht van de onderneming? Is er familiale opvolging voorzien of wordt aan een externe partij verkocht? Tal van vragen die best tijdig bekeken worden zodat de overdracht vlot kan verlopen. 

De fiscale aspecten van uw bedrijf kunt u steeds bespreken met een van onze estate planners.

Waarom kiest u als ondernemer voor Nagelmackers?

  • U kunt als particulier en ondernemer bij ons terecht: u wordt begeleid voor zowel uw privévermogen als uw professioneel vermogen.
  • U  krijgt diensten en producten op maat: kredieten voor uw bedrijf, hypothecaire kredieten, advies voor beleggen in de vennootschap, specifieke betaalrekeningen als privépersoon en ondernemer …
  • U hebt één contactpersoon die u begeleidt: een private banker voor uw vermogensopbouw en vermogensbeheer en een business banker voor het zakelijke aspect.
  • U hebt toegang tot private equity: als ondernemer investeert u graag in andere groeisectoren en groeibedrijven, ook indien ze niet-beursgenoteerd zijn. Nagelmackers biedt via haar netwerk private equity aan om uw beleggingsportefeuille nog verder te diversifiëren.
Nagelmackers logo on window

“Vergeet niet tijdig na te denken over het grotere financiële plaatje voor u en uw onderneming! 

 

Jordy’s (business banker) tip voor ondernemers: 

“Vergeet niet tijdig na te denken over het grotere financiële plaatje voor u en uw onderneming! Ondernemers zijn dag en nacht bezig met de verdere groei van hun bedrijf, dus ontwikkel voor u en uw onderneming een concrete langetermijnvisie. Zo bouwt u met de nodige gemoedsrust aan een zekere financiële toekomst en bereidt u de opvolging reeds tijdig voor. Sta ook stil bij de evolutie van uw privévermogen en de impact voor u en uw naasten die bepaalde (investerings)keuzes met zich meebrengen. Daar helpen we u graag bij.”

Een gesprek aanvragen met onze business bankers?

Kennismaken

Gerelateerde artikels

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

A young entrepreneur is showered with money Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
27 Maart 2024

5 manieren om geld uit uw vennootschap te halen

Scale model of a new construction project Sparen & Beleggen Artikel
26 Februari 2024

Is investeren in vastgoed nog interessant?