24 april 2018

Een businessplan volgens de regels van de kunst

Marjorie Hoyaux

Auteur

U hebt uw start-up project gevalueerd en u gelooft in het potentieel ervan? Nu kunt u uw business lanceren … en zoeken naar financiering. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Daarvoor is een goed businessplan noodzakelijk. Maar waar begint u? Hoe creëert u een document met overtuigingskracht en hoe bereidt u zich optimaal voor op het gesprek met uw adviseur? 

Het doel van een businessplan

In een businessplan ga je van de ideeënfase naar een concreet project om uw onderneming te lanceren. Het heeft twee belangrijke doelstellingen:

- Het helpt u om uw onderneming op te starten en om haar haalbaarheid en rendabiliteit te verzekeren.
- Het kan eventuele toekomstige partners overtuigen van de leefbaarheid, het nut en de ernst van uw project.

Hoe schrijven om gelezen te worden? 

Elke lezer wil uw business plan zo snel mogelijk begrijpen:

• Hou het eenvoudig en gegrond. Verklaar al uw berekeningen.
• Benadruk de toegevoegde waarde van uw aanbod.
• Geef alle informatie die de lezer verwacht: wie bent u, waarom dit project, hoe wilt u geld verdienen …
• Verklaar cijfertabellen en wees realistisch in uw voorspellingen.
• Bespreek moeilijkheden en risico’s en anticipeer erop. Dat stelt uw partners gerust over de duurzaamheid van uw project.
• Verzorg de redactie (spelling, visuals, schema’s …).
• Verkies kwaliteit boven kwantiteit. Reken maximaal 20 à 30 pagina’s in Word + eventuele cijfers en bijlagen.
• Formuleer meerdere hypotheses over de ontwikkeling van het project.

De verschillende stappen

Er bestaat niet zoiets als een universeel model dat op alle projecten toepasbaar is, maar het plan moet wel een aantal essentiële elementen bevatten. Een goed businessplan bestaat in het algemeen uit drie delen: een beknopte samenvatting, een economisch luik en een financieel luik.

1. De samenvatting: de eerste indruk

Dit is het belangrijkste deel van het businessplan. De overgrote meerderheid van de mensen neemt niet de tijd om een businessplan van 20 à 30 pagina’s volledig te lezen. Daarom is een samenvatting essentieel! Dit overzicht is idealiter een à twee pagina’s lang en bevat de belangrijkste informatie uit alle delen van uw businessplan.

2. Het economische en beschrijvende deel

Dit redactionele (lees: ‘kwalitatieve’) deel omvat vooral de voorstelling van het project, het economische model (ook wel het businessmodel genoemd), het marktonderzoek, de marketing- en commerciële strategie, de juridische aspecten en de voorstelling van de projectleider en zijn team.

3. Het financiële deel 

In dit deel becijfert u het redactionele deel. Het bevat een becijferde studie van het project, met voornamelijk voorspellende financiële tabellen (resultatenrekeningen, balans, financieringsplan, liquiditeitenbudget …). Het doel is om de rendabiliteit en duurzaamheid aan te tonen in financiële termen.
Hebt u het gevoel dat u niet over voldoende ‘afstand’ beschikt om de sterke punten van uw project naar voren te brengen, dan kunt u altijd een derde vragen om uw businessplan te helpen opstellen. Vergeet ook de stappen die voorafgaan aan het businessplan  niet uit het oog: ze zijn zeer belangrijk en kunnen u inspireren of uw strategie beïnvloeden.

Is uw businessplan klaar? Dan bent u klaar voor een afspraak!
 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak