Online Banking

13 september 2022

Betaaluitstel in kader van energiecrisis

Ivan Janssens

Head of Business Development

De hoge energieprijzen leggen een bijzondere druk op de financiële situatie van veel gezinnen, zelfstandigen en ondernemingen. In deze context wil de financiële sector haar verantwoordelijkheid opnemen en haar cliënten die het vandaag moeilijk hebben maximaal ondersteunen.  
  
Voor particulieren wordt een systeem van algemeen betaaluitstel voor woonkredieten voorzien, mits de naleving van de voorwaarden die hieronder omschreven worden. Voor particulieren die niet aan de voorwaarden voldoen en voor zelfstandigen en ondernemingen doen wij een oproep om tijdens een gezamenlijk overleg op zoek te gaan naar een geschikte oplossing.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Betalingsuitstel voor particulieren

Particulieren die getroffen worden door de energiecrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel voor hun woonkrediet vragen. Wanneer je een aanvraag indient en je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, zal het betalingsuitstel automatisch worden verleend.

Wat houdt het betalingsuitstel concreet in?

 • Gedurende 12 maanden moet de kredietnemer geen aflossingen van kapitaal doen . De intresten blijven wel verschuldigd.
 • De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.
 • De gebruikelijke dossierkosten worden niet aangerekend.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Een betalingsuitstel kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • Het woonkrediet is aangegaan op de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan)
 • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht -en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Bank Nagelmackers en/of bij een andere bank kleiner dan 10.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
 • Op datum van 1 maart 2022 is geen betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)
 • De kredietnemer heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij zijn/haar energieleverancier.

Welke bewijsstukken moeten aangeleverd worden?

Om de aanvraag te kunnen opstarten dienen volgende bewijsstukken aangeleverd te worden:

 • Een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier.
 • Een verklaring op eer dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 EUR bedraagt.

Welke timing is voorzien?

 • Periode voor aanvraag betalingstuitstel: vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.
 • Het betalingsuitstel kan enkel aangevraagd worden voor toekomstige maandaflossingen.
 • Om de aanvraag voor het betalingsuitstel tijdig te verwerken, is het aangewezen om de aanvraag uiterlijk 10 kalenderdagen voor de eerste toekomstige maandaflossing in te dienen.

Aanvragen kunnen in principe ingediend worden vanaf maandag 19 september 2022.

Particulieren die niet aan de 4 toekenningsvoorwaarden voldoen, maar toch financiële problemen ondervinden, raden wij aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun  bank om samen op zoek te gaan naar geschikte oplossingen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden: lees hier de brochure van Febelfin.

 

Oplossingen op maat voor ondernemingen

Ook voor zelfstandigen en ondernemingen zullen de banken alles in het werk stellen om hen te helpen om deze moeilijke economische situatie te overbruggen.

Elke aanvraag voor ondersteuning zal individueel beoordeeld worden. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld:

 • Uitstel van kapitaalsaflossingen
 • Een aanvullende financiering
 • Een verlenging van de looptijd van krediet(en)
 • Een combinatie van bovenvermelde oplossingen

Voor meer informatie over de mogelijkheden heeft Febelfin deze brochure opgemaakt.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak