Organisatiestructuur Bank Nagelmackers

Click here for the English version

 

Raad van Bestuur

Directiecomité

Dhr. Sheng LUO, voorzitter
Dhr. Zhijun YUAN
Mevr. Shu-Yen LIU
Mevr. Bie VAN DE CAPPELLE
Dhr. Prakash ADVANI
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Yves VAN LAECKE
Dhr. Guy VAN DEN EYNDE
Dhr. Bert DE GRAEVE

Secretaris : Mevr. Valerie VAN KERCKHOVE

Dhr. Zhijun YUAN, voorzitter
Mevr. Bie VAN DE CAPPELLE
Dhr. Yves VAN LAECKE
Dhr. Guy VAN DEN EYNDE

Secretaris : Mevr. Valerie VAN KERCKHOVE

Auditcomité

Risicocomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Dhr. Sheng LUO
Dhr. Prakash ADVANI
Dhr. Bert DE GRAEVE
Dhr. Prakash ADVANI, voorzitter
Mevr. Shu-Yen LIU
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Bert DE GRAEVE

Remuneratiecomité

Benoemingscomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Sheng LUO
Dhr. Sheng LUO, voorzitter
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Prakash ADVANI
 

 

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid en oefent daarop controle uit. Bepaalde materies worden meer in detail behandeld door het Auditcomité en Risicocomité en het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité. Deze comités zijn opgericht binnen de schoot van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité van zijn kant staat in voor de concrete uitvoering van het beleid en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

Bestuur

Organisatiestructuur

Zie ook