Investeer toekomstgericht met thematische beleggingen

10 Juli 2023 -
Levi Sarens
Head of Invest Management
Invest for the future with thematic investments

Thematische beleggingen zetten in op een aantal megatrends die onze toekomst vorm zullen geven. Het kan gaan om technologische, sociale, economische … ontwikkelingen die onze maatschappij structureel zullen veranderen. Door de diversiteit van deze beleggingen zijn ze interessant om aanvullend in uw beleggingsportefeuille te hebben. Themafondsen hebben de afgelopen jaren bovendien de wind in de zeilen en het aanbod blijft groeien.

Inspelen op megatrends

Hoe worden megatrends onderscheiden van hypes? Megatrends zijn blijvende veranderingen die onze toekomst fundamenteel zullen bepalen en sectoroverschrijdend zijn. Hypes daarentegen zijn kortstondig en waaien na een tijd weer over. Denk maar aan de stormloop op zonnepanelen een vijftiental jaar geleden of op alle mogelijke internetbedrijven nog enkele jaren eerder: hypes die van korte duur was en geen blijvend succes kenden op de beurs.

Welke grote trends zijn er?

Iedere fondsbeheerder kiest zelf op welke evoluties hij wil focussen met zijn fonds, maar we kunnen een aantal weerkerende thema’s onderscheiden in thematische fondsen. Denk bijvoorbeeld aan technologische innovatie en artificiële intelligentie, die zich toespitsen op de opmars van data en cyberveiligheid. Of de vergrijzing en demografische veranderingen, waarbij mensen steeds meer in steden gaan wonen en er dus oplossingen moeten gezocht worden op het vlak van mobiliteit, infrastructuur … zodat de steden van de toekomst leefbaar blijven. Klimaatverandering blijft uiteraard dé sleuteluitdaging van de 21ste eeuw en ook daar wordt op ingespeeld met thema’s als grondstoffenschaarste, circulaire economie en hernieuwbare energie.

Een megatrend wordt doorgaans opgesplitst in meerdere subthema’s zodat het concentratierisico beperkt is.

Samenstelling thematische fondsen

Fondsbeheerders gaan op zoek naar bedrijven die passen binnen het brede universum van de trend. Dat gebeurt onafhankelijk van de regio, sector of industrietak waarin geïnvesteerd zal worden. Het voornaamste criterium is dat het gaat om innoverende bedrijven die op lange termijn goed kunnen presteren. De winnaars van de toekomst  dus.

Naast themaspecifieke fondsen zijn er ook multithematische beleggingen, waarin meerdere trends worden gecombineerd. Deze fondsen zijn flexibel, aangezien de thema’s waarin belegd wordt kunnen wijzigen en er voldoende spelers actief moeten zijn. Multithematische beleggingen zijn evenwichtig en divers opgebouwd om voldoende breed, maar toch specifiek te zijn. Scoort een thema of bedrijf slecht, dan wordt het thema afgebouwd of eventueel zelfs verwijderd.

Is thematisch beleggen interessant?

Voor wie wil beleggen in de toekomst, zijn thematische beleggingen zeker onmisbaar in een portefeuille. En waarom niet opteren voor een multithematische belegging, als het ware een alles-in-één-oplossing?

  • Er moet niet één specifiek thema of sector gekozen worden om in te beleggen, aangezien een multithematisch fonds inzet op meerdere thema’s die ruim opgevat kunnen worden.
  • De thema’s zijn toekomstbestendig want er wordt actief op zoek gegaan naar groeikansen in opkomende trends. Hypes laten we aan ons voorbijgaan voor dit soort belegging.
  • Het beleggingsuniversum is breed, dus zijn de risico’s goed gespreid. Beleggers zijn zo beter beschermd tegen eventuele tegenslagen in specifieke markten.
  • De thema’s waar wij voor kiezen, ontwikkelen zich op de golven van verschillende economische cycli en indexwegingen. Gezondheidstechnologie, schaarstes, artificiële intelligentie … Allemaal thema’s die niet stilvallen, ook al zou de wereld in een recessie belanden.
  • Duurzaamheid en multithematisch beleggen gaan ten slotte hand in hand. Er wordt ingespeeld op langetermijnveranderingen en gekozen voor bedrijven die oplossingen zoeken voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Bij uitstek gaat het dus om maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

Hoe speelt Nagelmackers in op de megatrends?

Bij Nagelmackers pakken we het breed aan en bieden we een multithematisch fonds aan met een grote diversiteit. Naargelang het beleggersprofiel van een belegger kan dit dus de ideale aanvulling zijn voor een evenwichtige portefeuille.

Wij gaan altijd op zoek naar de oplossing die het beste past bij uw wensen en beleggingsdoelen! Neem contact op met uw adviseur, die u graag verder begeleidt bij het nemen van uw beleggingsbeslissingen.

Bent u nog geen cliënt? U kunt hier een afspraak maken bij een kantoor in uw buurt. Onze adviseurs helpen u graag verder.


Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 Juni 2024

Nagelmackers Invest (juni 2024)

Evy en Elisabeth Sparen & Beleggen Artikel
30 Mei 2024

Welke duurzame beleggingsstrategieën hanteert Nagelmackers?