Duurzaam beleggen

Nagelmackers kiest bewust voor een proactieve aanpak om duurzaamheid na te streven in haar investeringsbeleid. Onze missie is dan ook om op lange termijn waarde te creëren voor onze cliënten door onze beleggingsoplossingen op een duurzame manier samen te stellen en te beheren.

Hand touching tree

De ondertekening van de UNPRI (Principes voor verantwoord beleggen van de VN) in 2019 was een eerste stap. Wij onderschrijven in dat opzicht de zes principes voor het integreren van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren) in onze beleggingspraktijken en -processen. Zo houden we bij de screening van externe fondsen rekening met extra-financiële criteria zoals ESG-factoren in de beoordeling. Daardoor kan de bank een breder gamma aan beleggingsoplossingen die ecologische of sociale kenmerken promoten aanbieden in verschillende beleggingsklassen. Ook voor onze huisfondsen worden ESG-criteria verder geïntegreerd en uitgebreid.

United Nations

De uitsluiting van bepaalde sectoren en bedrijven vormt daarnaast de basis van ons verantwoord investeringsbeleid. Dat doen we aan de hand van een set normen en een negatieve screening om te garanderen dat de activiteiten waar we in beleggen stroken met onze visie en engagement.

We leveren ook inspanningen om verschillende stakeholders, zoals externe vermogensbeheerders en bedrijven waarin we beleggen, aan te sporen om hun ESG-praktijken af te stemmen op onze verwachtingen. Dat maakt deel uit van ons actief aandeelhouderschap.

Windmill

Wij trekken volop de kaart van duurzaamheid en ondersteunen zo de groene transitie! Meer weten? Bekijk hier ons ‘Beleid inzake verantwoord beleggen’ en ons ‘Beleid inzake duurzaamheidsrisico’s’.