Online Banking

Organisatiestructuur Bank Nagelmackers nv

Click here for the English version

 

Raad van Bestuur

Directiecomité

Dhr. Sheng LUO, voorzitter
Dhr. Zhijun YUAN
Mevr. Shu-Yen LIU
Mevr.  Bie VAN DE CAPPELLE
Dhr. Prakash ADVANI  
Dhr. Zhongyuan LI  
Dhr. Michel VAN HEMELE
Dhr. Yves VAN LAECKE
Dhr. Guy VAN DEN EYNDE

Secretaris : Dhr. Koen TROOSTERS

Dhr. Zhijun YUAN, voorzitter
Mevr. Bie VAN DE CAPPELLE
Dhr. Yves VAN LAECKE
Dhr. Guy VAN DEN EYNDE

Secretaris : Dhr. Koen TROOSTERS

Auditcomité

Risicocomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Dhr. Sheng LUO
Dhr. Prakash ADVANI

Dhr. Michel VAN HEMELE, voorzitter
Mevr. Shu-Yen LIU
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Prakash ADVANI

Remuneratiecomité

Benoemingscomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Sheng LUO

Dhr. Sheng LUO, voorzitter
Dhr. Zhongyuan LI
Dhr. Prakash ADVANI

 

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid en oefent daarop controle uit. Bepaalde materies worden meer in detail behandeld door het Auditcomité en Risicocomité en het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité. Deze comités zijn opgericht binnen de schoot van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité van zijn kant staat in voor de concrete uitvoering van het beleid en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

Bank Nagelmackers beschikt over een formeel remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders, leden van het Directiecomité en overige medewerkers van de bank.

Dit remuneratiebeleid en de toepassing ervan worden jaarlijks geëvalueerd. Dit beleid respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving en prudentiële vereisten.

Zo worden onder andere de mogelijkheid en omvang van variabele vergoedingen sterk aan banden gelegd.