Maak een afspraak

Organisatiestructuur Bank Nagelmackers nv

Raad van Bestuur

Directiecomité

Mevr. Xiaowei WU, voorzitter
Dhr. Zhijun YUAN
Dhr. Aymon DETROCH
Dhr. Sjaak KUIN
Mevr. Shu-yen LIU
Dhr. Patrick NIJS  
Dhr. Lan TANG  
Dhr. Michel VAN HEMELE

Secretaris : Dhr. Christophe VAN OBERGEN

Dhr. Zhijun YUAN
Dhr. Aymon DETROCH
Dhr. Sjaak KUIN

Secretaris : Dhr. Christophe VAN OBERGEN

Auditcomité

Risicocomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Mevr. Xiaowei WU
Dhr. Patrick NIJS

Dhr. Michel VAN HEMELE, voorzitter
Mevr. Shu-Yen LIU
Dhr. Lan TANG

Remuneratiecomité

Benoemingscomité

Mevr. Shu-Yen LIU, voorzitter
Dhr. Lan TANG
Mevr. Xiaowei WU

Mevr. Xiaowei WU, voorzitter
Dhr. Lan TANG
Dhr. Patrick NIJS

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid en oefent daarop controle uit. Bepaalde materies worden meer in detail behandeld door het Auditcomité en Risicocomité en het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité. Deze comités zijn opgericht binnen de schoot van de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité van zijn kant staat in voor de concrete uitvoering van het beleid en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

Bank Nagelmackers beschikt over een formeel remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders, leden van het Directiecomité en overige medewerkers van de bank.

Dit remuneratiebeleid en de toepassing ervan worden jaarlijks geëvalueerd. Dit beleid respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving en prudentiële vereisten.

Zo worden onder andere de mogelijkheid en omvang van variabele vergoedingen sterk aan banden gelegd.