Online Banking

Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

De Europese Unie past haar regelgevingskader grondig aan zodat Europa zijn internationale verbintenissen en doelstellingen op het vlak van milieu kan behalen.

Een van die aanpassingen betreft de inwerkingtreding van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Op deze pagina publiceren we stapsgewijs de aanpassingen die we doorvoeren om meer duiding te geven over de duurzaamheid van onze fondsen.

Wat is de SFDR?

De SFDR is een essentieel onderdeel van het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de EU en moet voor meer transparantie zorgen op het vlak van duurzaamheid bij financiële instellingen en andere marktpartijen. De verordening bestaat uit informatieverplichtingen over de organisatie, diensten en producten om de prestaties op duurzaamheidsvlak te standaardiseren. Zo wordt ‘greenwashing’ vermeden en kunnen in het kader van duurzame beleggingsbeslissingen vergelijkingen gemaakt worden.

Op wie is de SFDR van toepassing?

De SFDR is voornamelijk van toepassing op financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen) die binnen de EU actief zijn. Nagelmackers zal cliënten informatie verstrekken over zowel de bank in haar geheel, als over bepaalde van haar producten. Zo zijn beleggers duidelijk geïnformeerd over de mate waarin ze duurzaam beleggen en kunnen ze fondsen op duurzaamheidsniveau eenvoudig onderling vergelijken.

Beloningsbeleid

Nagelmackers heeft de ambitie om de familiebankier te zijn die ervoor zorgt dat generatie na generatie floreert. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan duurzaamheid en maatschappelijke doelen. We verbinden ons ertoe om duurzame criteria en prestatie-indicatoren te integreren in onze bedrijfsactiviteiten, -beleid en -processen. In 2021 zullen we ons beloningsbeleid actualiseren om dit engagement bijkomend te ondersteunen.