Online Banking

Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

De Europese Unie past haar regelgevingskader grondig aan zodat Europa zijn internationale verbintenissen en doelstellingen op het vlak van milieu kan behalen.

Een van die aanpassingen betreft de inwerkingtreding van de verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Op deze pagina publiceren we stapsgewijs de aanpassingen die we doorvoeren om meer duiding te geven over de duurzaamheid van onze fondsen.

Wat is de SFDR?

De SFDR is een essentieel onderdeel van het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de EU en moet voor meer transparantie zorgen op het vlak van duurzaamheid bij financiële instellingen en andere marktpartijen. De verordening bestaat uit informatieverplichtingen over de organisatie, diensten en producten om de prestaties op duurzaamheidsvlak te standaardiseren. Zo wordt ‘greenwashing’ vermeden en kunnen in het kader van duurzame beleggingsbeslissingen vergelijkingen gemaakt worden.

Op wie is de SFDR van toepassing?

De SFDR is voornamelijk van toepassing op financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen) die binnen de EU actief zijn. Nagelmackers zal cliënten informatie verstrekken over zowel de bank in haar geheel, als over bepaalde van haar producten. Zo zijn beleggers duidelijk geïnformeerd over de mate waarin ze duurzaam beleggen en kunnen ze fondsen op duurzaamheidsniveau eenvoudig onderling vergelijken.

Beloningsbeleid

Nagelmackers heeft de ambitie om de familiebankier te zijn die ervoor zorgt dat generatie na generatie floreert. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan duurzaamheid en maatschappelijke doelen. We verbinden ons ertoe om duurzame criteria en prestatie-indicatoren te integreren in onze bedrijfsactiviteiten, -beleid en -processen. Om dit engagement te ondersteunen, hebben wij ons beloningsbeleid aangepast. 2021 wordt een overgangsjaar, waarna we dit beleid vanaf begin 2022 zullen implementeren.

Duurzaamheidsrisico’s

When providing investment advice and portfolio management, Bank Nagelmackers explicitly considers the exclusion of certain activities while implicitly taking sustainability aspects into account. Bank Nagelmackers continuously assesses how different ESG events (e.g., adverse media screening) may negatively affect the returns of an investment. By continuously tracking the impact of sustainability risks, Bank Nagelmackers monitors the evolution of sustainability risks and their possible impact on returns in its capacity as investment adviser and portfolio manager. The integration of different sustainability approaches in Bank Nagelmackers’ investment process aims to minimize its exposures to sustainability risks. As detailed in our Sustainability Risk Policy, our investment process incorporates a combination of ESG principles, screening strategies, as well as an in-house ESG scoring rating, all of which serve as a fundamental driver of the bank’s decision-making.
Further information is available on nagelmackers.be.

Ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI: Principal Adverse Impacts)