Wat kan ik zelf doen om fraude met mijn kaarten te vermijden?

 • Plaats onmiddellijk na ontvangst van uw kaart uw handtekening op de daarvoor bestemde plaats. 
   
 • Vernietig een vervallen kaart of de oude kaart zodra u de nieuwe ontvangt. 
   
 • Bewaar uw kaart bij u of op een veilige plaats. Laat de kaart nooit achter op een voor anderen toegankelijke plaats, op het werk of in de auto. 
   
 • Zorg ervoor dat uw pincode geheim blijft: deel ze aan niemand mee, noteer ze nergens en onthul ze niet op internet, aan de telefoon of in correspondentie. 
   
 • Zorg ervoor dat bij het intikken van uw code niemand kan meekijken. 
   
 • Als u uw geheime code wijzigt aan een geldautomaat in België, mag u geen te gemakkelijk te raden code kiezen, zoals uw geboortedatum, een cijferreeks zoals 1234, 0000 ... 
   
 • Wijzig uw pincode als u denkt dat iemand anders ze kent. 
   
 • Verlies uw kaart niet uit het oog tijdens een betaling bij een handelaar. Controleer dat u na de betaling wel degelijk uw eigen kaart terugkrijgt. 
   
 • Gebruik uw kaart uitsluitend voor de functies waarvoor ze bedoeld is. 
   
 • Meld elke afwijking op uw bankuittreksels of op de uitgavenstaat van uw bankrekening onmiddellijk aan uw bank of aan de afzender van de uitgavenstaat. 
   
 • Noteer het telefoonnummer van Card Stop +32 78 170 170 (24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar) in uw agenda en/of sla het op in uw gsm, zodat u het onmiddellijk kunt bellen als u de kaart verliest, als ze wordt gestolen, als ze door een geldautomaat wordt ingehouden, of bij elk ander incident.