Online Banking

Wat is een obligatie?

Wie een obligatie koopt, leent in feite geld aan een overheid (staatsobligatie) of een bedrijf (bedrijfsobligatie).

Wie een obligatie koopt, leent in feite geld aan een overheid (staatsobligatie) of een bedrijf (bedrijfsobligatie). In ruil voor uw geld ontvangt u interesten in de vorm van een coupon. Op het einde van de looptijd krijgt u uw geïnvesteerde kapitaal volledig terug.

Betekent dit dat een obligatie ook 100% veilig is? Nee, want bij een faillissement loopt u het risico dat de uitgever niet in staat is uw initiële inleg terug te betalen, laat staan u een coupon uit te betalen. Gelukkig kunt u zich hiertegen enigszins indekken, en wel door te beleggen in een obligatiefonds.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak