Maak een afspraak

30 september 2019

Nagelmackers sluit zich aan bij de UNPRI

Levi Sarens

Head of Asset Management Funds

Onze wereld verandert en zo ook de banken! Nagelmackers blijft daarbij zeker niet achter …
We willen een actieve speler worden door in te spelen op de veranderingen in onze samenleving en zo de verwachtingen van onze cliënten in te lossen. Daarom heeft Nagelmackers dit jaar de Principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) ondertekend. De bank onderstreept zo het belang dat ze hecht aan de ESG-criteria bij het selecteren van haar fondsen, waarbij ecologische, sociale en governance-criteria bij bedrijven onder de loep worden genomen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

“We zijn verheugd dat Nagelmackers de UNPRI ondertekend heeft. Als oudste bank van België heeft ze zich er zo publiekelijk toe verbonden om in haar beleggingsbeslissingen rekening te houden met het belang van de ESG-factoren” liet Fiona Reynolds, CEO van de PRI weten. “Door de UNPRI te onderschrijven, onderkent Nagelmackers de groeiende belangstelling van haar Personal en Private Banking-cliënten voor duurzame beleggingen. Ze mag dan ook als een innoverende onderneming beschouwd worden.”

Een diepgeworteld MVO-beleid

Het ondertekenen van de UNPRI is een logische stap in de acties die de bank al jarenlang neemt in het kader van haar MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Een goed voorbeeld daarvan zijn de goede doelen die Nagelmackers ondersteunt en de maatregelen die ze neemt om onze planeet te beschermen.

Duurzame oplossingen en verantwoord beleggen gaan hand in hand

Die bezorgdheid wordt nu dus geïntegreerd in ons beleggingsbeleid. Dat kadert perfect in de langetermijnaanpak en –visie van de bank waarbij we duurzame oplossingen zoeken voor onze beleggers. In de huidige economische context gaan duurzame oplossingen hand in hand met verantwoorde beleggingen, aangezien we ons er ten volle van bewust zijn dat duurzame oplossingen zowat synoniem zijn aan duurzame business, inclusief een langetermijnvisie.

Die langetermijnaanpak maakte altijd al deel uit van de beleggingsfilosofie bij Nagelmackers. Door de UNPRI te ondertekenen, maken we dat opnieuw hard. Bovendien zal de bank binnenkort haar aanbod MVO-oplossingen voor cliënten uitbreiden.

Van 6 naar 7 P’s

Bovengenoemde ESG-oplossingen zullen ons ESG-aanbod aanvullen, maar daar blijft het niet bij! Voortaan breiden we onze 6 P-methode voor de analyse en selectie van externe fondsen uit met een 7de P: Principles. De principes voor duurzaam beleggen zijn van nu af aan ook een criterium bij onze fondsenselectie. In onze Nagelmackers-fondsen staat de screening van de duurzaamheid van de onderliggende beleggingen voortaan bovendien centraal. Duurzaam beleggen maakt dus volwaardig deel uit van onze bedrijfscultuur.

Wilt u meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees ons artikel ‘Duurzaam beleggen, een nieuwe trend?’. U kunt verder een kijkje nemen op deze specifieke pagina.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak