Nagelmackers Invest (april 2024)

17 April 2024 -
Christofer Govaerts
Chief Strategist
Image of stock market graphs

Macro-economische visie & financiële markten

In maart en begin april kregen we heel wat macro-economische cijfers en updates voorgeschoteld. Vooral de updates van de belangrijkste centrale banken waren interessante lectuur voor de nabije toekomst. De vooruitzichten voor de VS werden gehandhaafd met zelfs eerder positieve verrassingen in het vooruitzicht, wat bevestigd werd door verschillende onderzoeksafdelingen van de Federal Reserve. Daaruit blijkt dat het huidige groeitempo van de economie op kwartaalbasis opnieuw versnelt van een ritme van 2% naar 3%. Voor Europa is het plaatje iets minder fraai, in die zin dat de verwachtingen naar groei neerwaarts worden bijgesteld. Het goede nieuws is dat we vanuit de Europese kern signalen krijgen van uitbodeming, maar de motor zal pas later dan verwacht opnieuw aanslaan, vooral met betrekking tot de belangrijkste locomotief: Duitsland. 

Op monetair beleidsvlak waren er geen verrassingen voor de ECB en de FED, beide houden hun kruit droog. De ECB zou aan het einde van de lente als eerste de rente verlagen, terwijl de FED haar kalender verder heeft opgeschoven, ook wat de frequentie betreft. Begin 2024 gingen de markten nog uit van zes renteverlagingen van 25 basispunten, maar nu verwachten ze er nog twee, of misschien drie. De reden is dat de desinflatietendens vertraging oploopt en in het geval van de VS de economie en de arbeidsmarkt nog steeds niet in afkoelingsmodus verkeren (loonvorming). Ander nieuws kwam er vanuit Japan met een eerste voorzichtige monetaire exit na 17 jaar (renteverhoging +10bp). Zwitserland verlaagde ten slotte de rente met 25 basispunten in het kader van het wisselkoersbeleid van de SNB (te sterke CHF). 

In maart waren er heel wat fluctuaties door onzekerheid bij de centrale banken, maar het positieve sentiment van het afgelopen kwartaal bleef heersen, waardoor risicoactiva opnieuw een mooie prestatie neerzetten. Op 31/03 waren de winnaars op de aandelenmarkt Japan en de VS (+13%), op de voet gevolgd door de eurozone (+10%). Opkomende markten herstelden tijdens de maand maart, maar omwille van hun valse start begin 2024 klokten zij af op ‘maar’ 5% groei. Met uitzondering van staatsobligaties (licht negatief) gingen de obligatiemarkten er het afgelopen kwartaal ook op vooruit met winsten in de vork van +0,5% tot +1,7%. Op de markt van vreemde deviezen blijft de EUR/USD zich begeven in de nauwe corridor van 1,08 à 1,10. Andere winnaars in het afgelopen kwartaal bevinden zich op de grondstoffenmarkt omwille van geopolitieke redenen en in zekere mate ook vertragingen in het globale desinflatieproces. In USD dikte het edele metaal met bijna 9% aan terwijl de olieprijs er met maar liefst 15% op voortging. 

 


Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.


Gerelateerde artikels

Christofer Govaerts - Chief Strategist Wereldeconomie Artikel
19 Juni 2024

Outlook 2024: halfjaarlijkse update en financiële vooruitblik

Image of stock market graphs Wereldeconomie Artikel
17 Juni 2024

Nagelmackers Invest (juni 2024)

Image op stock market graphs Wereldeconomie Artikel
16 Mei 2024

Nagelmackers Invest (mei 2024)