Online Banking

15 februari 2023

Nagelmackers Invest (Februari 2023)

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Op macro-economisch vlak is het jaar goed van start gegaan. Vooral in Europa waren de cijfers bemoedigend, zowel om het jaar af te sluiten (geen negatieve groei in het vierde kwartaal ’22 en dus een recessie nipt vermeden), als wanneer we vooruit kijken (voorlopende indicatoren wijzen op een expansiefase). In de VS is het beeld wat gemengd: de dienstensector zit opnieuw stevig in de lift, terwijl de arbeidsmarkt ons nog steeds sterk blijft verbazen. Het IMF heeft recent haar prognoses bijgesteld en is verrassend genoeg optimistischer geworden over het globale plaatje voor ’23 en ’24. Uiteraard spelen de opkomende markten en de heropening van de economie in China daar een positieve rol in. Verwacht wordt dat India de komende jaren de voortrekkersrol van China zal overnemen wat het groeiritme betreft. De signalen over het algemene inflatiepeil zijn bovendien bemoedigend, waarbij vooral Europa profiteert van de sterk dalende energieprijzen (voornamelijk gas door de milde winter). Het enige - maar ook niet onbelangrijke - heikele punt blijft de kerninflatie (inflatie buiten de voeding en energie) die hardnekkig hoog blijft en dus trager dan verwacht normaliseert. Dat blijft dus een doorn in het oog van centrale bankiers wereldwijd.

Voor de centrale banken stonden begin februari de eerste belangrijke vergaderingen op de agenda. Zowel de ECB (+50 basispunten) als de FED (+25) losten de marktverwachtingen in. Op communicatievlak loopt het echter nog steeds stroef, zeker voor de Amerikaanse markt. De boodschap dat de neerwaartse inflatietrend is ingezet werd opnieuw herhaald, maar het wordt een werk van lange adem (tot in ’24). Op korte termijn kunnen bovendien nog meer renteverhogingen volgen. Wat marktanticipatie betreft, zien we vooral dat de Amerikaanse spelers weinig geloof hechten aan die boodschap. Ze verwachten niet al te veel opwaarts rentevuurwerk meer en beginnen reeds naar de herfst van dit jaar en ’24 renteverlagingen in te prijzen. Of dat voorbarig is of niet, zullen de komende maanden uitwijzen.

De financiële markten zetten in januari een puike prestatie neer. Na de teleurstellende maand december gingen de obligatiemarkten verschroeiend van start. Een aanzienlijke neerwaartse renterally domineerde de twee eerste weken van het jaar. Die obligatierally was uiteraard koren op de molen van de aandelenmarkt en meer bepaald technologie. De Nasdaq deed het daarom bij uitstek goed (+11%), maar ook de brede markt ging wereldwijd fors omhoog. Europa uitgedrukt in euro was op 31/01 de beste presteerder (+9,5%), gevolgd door de opkomende markten, Japan en de VS (verzwakking van de Amerikaanse dollar knaagde aan de prestatie). Ook de kleine/middelgrote beursgenoteerde bedrijven en vastgoed hebben hun start van het jaar ook niet gemist.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak