Online Banking

16 juni 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Met uitzondering van een alweer zeer sterk VS-arbeidsmarktrapport verzamelen er zich stilaan toch grijze wolken boven de globale wereldconjunctuur. Door het Oekraïneconflict kampt Europa nog steeds met moeilijkheden waarvan vooral de grote locomotief Duitsland hinder ondervindt. Nieuwe herziene cijfers voor het eerste kwartaal van dit jaar tonen aan dat een zachte recessie wellicht al heeft plaatsgevonden in de eurozone. Naast Europa valt het ook op dat China, met recente tegenvallende cijfers, niet aan de hoge verwachtingen voldoet. Kortom, de heropleving en openstelling van de economie post-COVID loopt dus niet geheel van een leien dakje. Wat inflatie betreft blijven de recente trends wereldwijd intact: de algemene desinflatie (daling van de inflatie op jaarbasis) zet zich verder wat het algemeen prijspeil betreft, voornamelijk door dalende energieprijzen. De kerninflatie anderzijds neemt maar mondjesmaat af en stelt beleidslui wereldwijd voor een dilemma, zeker nu het conjunctuurmomentum het wat laat afweten.

Omdat inflatie nog steeds topprioriteit 1 blijft, hebben de voornaamste centrale banken (FED, ECB) de rente begin mei verhoogd met 25 basispunten. De ECB zal waarschijnlijk op dit elan blijven doorgaan in juni en juli waarbij de markt ervan uitgaat dat er nog 2 rentestijgingen van 25 basispunten in de pijplijn zitten. Wat de FED betreft is het kantje boord met een reële kans op een rustpauze, na 15 maanden van continue renteverstrakking ten bedrage van 5%. Het is dus best mogelijk dat we ons bijna op een piek qua renteniveau bevinden, wat echter niet automatisch impliceert dat er op korte termijn renteverlagingen aan de orde zijn. Dankzij de strenge communicatie van de belangrijkste centrale banken zijn er recent heel wat renteverlagingen voor dit en volgend jaar uit de markt geprijsd. “Hoger voor een langere periode” heeft dus nu ook de rentemarkt overtuigd. 

De maand mei gaf een gemengd plaatje van de beursrendementen wereldwijd ondanks een resultatenseizoen dat ondersteunend blijft. Ook een hernieuwd optimisme over technologie, gedreven door de resultaten van Nvidia, en de vooruitzichten voor AI zijn op korte termijn een ondersteunende factor. Regionaal ging Europa wel in het rood terwijl China en opkomende markten het ook moeilijk hadden om bij te benen. De beurswinnaars in mei waren dus Japan en de VS, zowel in lokale munt als uitgedrukt in euro. Wat de vastrentende markt betrof ging mei slecht van start, maar de maand werd gered door de gong tijdens de laatste week waardoor de leidinggevende langetermijntarieven min of meer ongewijzigd afsloten. Terwijl quasi alle vastrentende categorieën de maand dus bijna ongewijzigd afsloten was er wel één positieve uitschieter, namelijk staatsobligaties van opkomende markten (+1,6%). Verder ging de USD er zeer sterk op vooruit, wat zijn impact had op grondstoffen wereldwijd. De olieprijs blijft het moeilijk hebben om boven de 70 USD uit te breken, terwijl de goudprijs opnieuw onder het 2,000 USD-niveau is gedoken.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak