Online Banking

15 mei 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Recente data tonen aan dat het globale conjunctuurherstel een rustpauze inlast, zowel vanuit historisch perspectief als de voorlopende indicatoren. De cijfers voor het 1ste kwartaal lagen in de VS en Europa beduidend onder de verwachting. De positieve verrassing kwam vanuit Chinese hoek, maar ook hier tonen voorlopende indicatoren dat een versnelling lager werd geschakeld. Die trends zetten internationale instellingen zoals de OESO en het IMF ertoe aan om hun lenteprognoses naar beneden bij te stellen voor dit en volgend jaar. Wat inflatie betreft, zijn de signalen gemengd. Door de verdere daling van de energieprijzen (gas en olie) zet de desinflatietendens zich verder. Anders gezegd: het algemene inflatiepeil op jaarbasis daalt volgens het vooropgestelde draaiboek. Anderzijds verliest dit proces zijn momentum en zal het nog iets meer tijd vergen alvorens het algemene prijspeil normaliseert. Dat geldt vooral voor het kerninflatiepeil. Dat blijft hardnekkig hoog aan beide zijden van de oceaan, waarbij de desinflatietrend zich niet doorzet. Dat is en blijft een doorn in het oog van beleidslui wereldwijd.

Deze recente conjunctuur- en inflatietrends leggen centrale banken toch meer voorzichtigheid op wat het rentebeleid betreft. Men hamert enerzijds nog steeds op het feit dat inflatiebeknotting prioriteit nummer één blijft op korte termijn. Anderzijds is men zich ervan bewust dat de forse opwaartse renterit (sinds de lente van vorig jaar) waarschijnlijk zijn eerste vruchten afwerpt. Ook de aanhoudende fragiele situatie op bankenniveau (voornamelijk in de VS) en de onduidelijkheid over het toekomstig leengedrag van banken, leidden ertoe dat centrale banken de omvang van hun beleid van renteverstrakking recent hebben aangepast. Zowel de ECB als de FED hanteren nu aanpassingen van 25 in plaats van 50 basispunten. De markten gaan er van hun kant vanuit dat de piek in de huidige rentecyclus bij het zomerreces bereikt zal zijn. Rest de vraag hoelang die hoge beleidsrente aangehouden zal worden. De meningen zijn daarover nog steeds verdeeld.

Na de hectische maand maart begaven we ons in april in rustiger vaarwater wat beleggingsactiva betreft. De aandelenmarkten putten moed, ondersteund door een relatief goed resultatenseizoen. Opvallend is dat Europa er opnieuw met kop en schouders bovenuit steekt, op een aanzienlijke afstand gevolgd door de VS en Japan. De opkomende markten waren daarentegen de enige regio die negatief scoorde in april. Ze blijven moeite hebben om aansluiting te vinden bij het peloton. Voor obligaties was het een minder volatiele maand waarbij vooral hoogwaardige kwaliteitsobligaties – zowel overheids- als bedrijfsobligaties – een positief resultaat voorschotelden. Rommelobligaties en inflatiegelinkt overheidspapier moesten wel een aanzienlijke stap terugzetten. Ook de goudprijs verkent opnieuw historische hoogtepunten (> 2.000 USD/ons), terwijl de USD in niemandsland verkeert. In de maand april verzwakte de munt gradueel, maar recent herpakte het groene biljet zich en nestelde het zich opnieuw onder de 1,10 grens versus de EUR.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak